De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen een visie voor die verder reikt dan de sector van de gezondheidszorg. Het is essentieel om een maatschappij te promoten die bekommerd is om de gezondheid van de bevolking en niet enkel om de behandeling van ziektes. Tal van beleidsdomeinen hebben een impact op de gezondheid en het welzijn van de bevolking: leefmilieu, onderwijs, mobiliteit, huisvesting, landbouw, …

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 roepen de Onafhankelijke Ziekenfondsen alle politieke partijen op om een maatschappelijk project op touw te zetten dat gezondheid en welzijn centraal zet.

U ontdekt alle details over deze reflecties in het Memorandum 2019: ‘10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg’

Lees ook