De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen een visie voor die verder reikt dan de sector van de gezondheidszorg. Het is essentieel om een maatschappij te promoten die bekommerd is om de gezondheid van de bevolking en niet enkel om de behandeling van ziektes. Tal van beleidsdomeinen hebben een impact op de gezondheid en het welzijn van de bevolking: leefmilieu, onderwijs, mobiliteit, huisvesting, landbouw, …

Wat zijn onze gezondheidsprioriteiten?

 

Om hun 10 prioriteiten voor de gezondheidszorg te bepalen, baseerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich op de voorkeuren van de burgers, die tot uiting kwamen via verschillende enquêtes en studies. Om deze prioriteiten tastbaar te maken voor de burger, maar ook voor alle belanghebbenden in de gezondheidssector, is elk ervan omgezet in concrete gezondheidsdoelstellingen.

Lees verder

Het gezondheidsbeleid ondersteunen dankzij doelstellingen

Om in de toekomst een samenhangend en gecoördineerd gezondheidsbeleid te waarborgen, is het volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen evenwel van essentieel belang om een algemeen kader met nationale gezondheidsdoelstellingen op te zetten. De gezondheidsprioriteiten moeten klaar en duidelijk vastgelegd worden en er moet helder over gecommuniceerd worden. Deze doelstellingen moeten ‘aanstekelijk’ werken en ze moeten de actoren echt zin geven om actief deel te nemen.

Om meer te lezen over de gezondheidsobjectieven, klik hier

Welke zijn de voorkeuren van de burger op vlak van gezondheid?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn van mening dat het gezondheidsbeleid de voorkeuren en prioriteiten van de burgers moet weerspiegelen. Nog al te vaak blijft het gezondheidsbeleid beperkt tot een debat tussen ingewijden, maar het zou ook de maatschappelijke voorkeuren moeten weerspiegelen, om er zeker van te zijn dat de burger/patiënt achter de keuzes en beslissingen van de overheden staat.

Om meer te lezen over de maatschappelijke voorkeuren, klik hier.

Lees ook