De regering heeft een “herstel- en veerkrachtplan” van 5,9 miljard euro gelanceerd. Dat lijkt een goede zaak, maar het plan bevat een aantal blinde vlekken. De  versterking van de gezondheidszorg bijvoorbeeld.

Na één jaar pandemie is er nog steeds weinig aandacht voor de gezondheidsaspecten van de systeemcrisis veroorzaakt door COVID-19. Een deel van de inspanningen om de gezondheidssystemen weerbaar te maken, komt tot uiting in de begroting voor de gezondheidszorg. Maar de groeinorm van 2,5 procent kan in werkelijkheid slechts de chronische onderfinanciering van de afgelopen jaren (deels) compenseren.

De pandemie bracht ook de behoeften in verband met de vergrijzing en de ongelijkheden op gezondheidsgebied op de voorgrond. Die vereisen ook investeringen in menselijk kapitaal, via investering in intermediaire zorginfrastructuren en efficiënte niet-commerciële diensten voor de “vergetenen” van de crisis, de ouderen en de mensen in precaire posities. Het plan voorziet niet in deze behoeften.

Er zijn ook investeringen nodig om de sociale en gezondheidsschade door de huidige crisis te voorkomen en herstellen en om de sociale minima te verhogen. De Corona Coalitie roept dan ook op om het herstelplan eerder in dienst te stellen van gezondheidszorg en armoedebestrijding.

Als lid van de Corona Coalitie zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen het hier helemaal mee eens. Onze directeur-generaal, Xavier Brenez, heeft dan ook de open brief hierover ondertekend.