29/09/2017
Wie chronisch ziek is, kan een persoonlijke begeleiding bij het medicatiegebruik goed gebruiken. Daarom kunnen chronisch zieken sinds 1 oktober 2017 een huisapotheker kiezen. Die helpt hen met een gepersonaliseerde opvolging om zo gezond en zelfstandig mogelijk te zijn en te blijven, o.a. met een compleet en up-to-date medicatieschema op maat.

Mijn apotheker kent mij, daar teken ik voor

Chronisch zieken moeten vaak verschillende geneesmiddelen tegelijk nemen, dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Daarom kunnen ze sinds kort een huisapotheker kiezen. De vaste apotheker die ze goed kennen, kan die rol perfect vervullen. Hij volgt de behandeling nauwgezet op en begeleidt zijn patiënt bij diens geneesmiddelengebruik. Onder meer via een persoonlijk medicatieschema dat compleet en up-to-date is. De huisapotheker is ook de contactpersoon voor andere zorgverleners als die informatie nodig hebben over het geneesmiddelengebruik van een patiënt.

Hoe gaat het in z’n werk?

Om zijn rol als huisapotheker te kunnen vervullen, vraagt de apotheker de patiënt om een dubbele toestemming. Het gaat om de toestemming voor de ‘voortgezette farmaceutische zorg’ die de huisapotheker verleent en de  toestemming voor het elektronisch uitwisselen van de gezondheidsgegevens met andere zorgverleners. Door die elektronische uitwisseling heeft de huisapotheker toegang tot de gegevens in het gedeeld farmaceutisch dossier en kan hij de patiënt een volledig medicatieschema bezorgen.

Meer info op www.apotheek.be