Wat verwachten wij: 

Als ambassadeur van de cultuur van de overheidsopdrachten en verantwoordelijke voor je aankoopcategorieën binnen de organisatie, neem je actief deel aan de bepaling van de aankoopstrategieën, de coördinatie en planning van de aankopen om de bevoorrading te waarborgen.

Je beheert en ondersteunt het aankoopproces op een pragmatische manier om een performante sourcing te garanderen in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Je omkadert de leveranciersrelatie doorheen de uitvoering, om de performantie van de opdracht/het contract te maximaliseren.

Welke zijn je verantwoordelijkheden?

Je aankoopcategorieën beheren:

 • Overheidsopdrachten en aankopen plannen via je Tender plan
 • Van a tot z de contracten/overheidsopdrachten met betrekking tot de eigen budgettaire artikelen beheren
 • Informeren van en overleggen met de technische voorschrijvers en budgetverantwoordelijken om de toekomstige aankopen te plannen en te garanderen
 • Je informeren over de evolutie van de opdracht die met je aankoopdomein verbonden is
 • Meehelpen aan het opzetten van aankoopstrategieën om de aankopen te optimaliseren en om besparingen te genereren voor je domein op basis van de analyse van je portefeuille en door het opzetten van performantie-indicatoren (balans van de leveranciers, boordtabellen per type aankoop, rapport over de uitvoering van de opdrachten, …)

Pragmatisch leiden en coördineren van de stappen van het aankoopproces:

 • De coördinatie verzekeren vanuit prospectie tot de gunning van de opdracht
 • Ervoor zorgen dat de administratieve en juridische procedures gerespecteerd worden door de principes van de openbare aankoop te respecteren
 • De stroomlijning van de behoeften, de regelgeving en het beschikbare aanbod optimaliseren. Je hebt een kritisch oog om inconsistenties in het volledige dossier op te sporen. Je streeft ernaar om de performantie van de overheidsopdracht te optimaliseren door gebruik te maken van de tools die door de regelgeving inzake overheidsopdrachten ter beschikking worden gesteld.
 • De bestekdocumenten opmaken (inclusief het contractuele luik)
 • De procedurele en juridische aspecten van overheidsopdrachten beheren
 • Organiseren van én actief deelnemen aan de commerciële onderhandelingen met leveranciers om een optimaal financieel en kwalitatief aanbod te verkrijgen
 • Samen met de betrokken partijen de offertes van de leveranciers evalueren

De uitvoering omkaderen:

 • De informatie en hulpmiddelen bijwerken (bijv: Tender site) en de procedures archiveren
 • De administratieve opvolging verzekeren van je contracten/overheidsopdrachten (borgstelling, drempels ...)
 • De kwalitatieve opvolging verzekeren van de eigen contracten/opdrachten
 • De mededinging verzekeren voor de aankopen waarvoor geen opdrachtprocedure nodig is
 • De bestelprocedures en ontvangstprocedures opvolgen
 • De relatie met de leverancier beheren

Wie zoeken we: 

We zijn dus op zoek naar een persoon met goede analytische vaardigheden, een kritische geest en intellectuele nieuwsgierigheid. Je denkt in oplossingen voor je interne klanten en bent in staat om hen uit te dagen. Je getuigt dus van een grote luisterbereidheid en stelt de juiste vragen. Je bent een goede onderhandelaar, beschikt over diplomatisch talent en een goede dosis geduld. Wij verwachten tevens:

 • een bachelor- of masterdiploma; we staan open voor verschillende oriënteringen
 • een perfecte beheersing van Nederlands of Frans, met minimaal een goede passieve kennis van de andere taal
 • ervaring binnen het aankoopdomein en meer bepaald de aankoop bij overheidsopdrachten
 • interesse in de wet- en regelgeving van de overheidsopdrachten, bereid om jouw kennis te verdiepen en dingen te assimileren
 • kennis en ervaring op het gebied van projectbeheer zijn pluspunten
 • een uitstekende kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Wat kunnen we u bieden: 

 • een contract van onbepaalde duur
 • een aantrekkelijk loon dat rekening houdt met je verantwoordelijkheden en ervaring
 • een bonus, afhankelijk van je doelstellingen en persoonlijke resultaten
 • we bieden je het Flex Income Plan TM aan. Hiermee kan je je loonpakket, dat bestaat uit een bezoldiging in speciën en legale en extralegale voordelen, zelf samenstellen én aanpassen in functie van je individuele behoeften
 • een bedrijfswagen en een tankkaart
 • talloze extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm
 • de mogelijkheid om autonoom en ondernemend te werken binnen een team, samen met je collega’s
 • de mogelijkheid om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen
 • een aantrekkelijke en moderne werkomgeving
 • een breed aanbod aan opleidingen