Wat verwachten wij: 

Als verantwoordelijke aankoper voor je activiteitsdomeinen (budgetartikels in het domein van de dienstverlening in de ruime betekenis), neem je deel aan de definitie van de aankoopstrategieën, coördineer en plan je de aankopen om de bevoorrading te garanderen. Je leidt en begeleidt de stappen van het proces van de 'Public Tender Journey’ op een pragmatische manier, om een performante aankoop en de naleving van de administratieve en juridische procedures te garanderen.

Je omkadert de leveranciersrelatie doorheen de uitvoering, om de performantie van de opdracht/het contract te maximaliseren. Je onderhoudt en ontwikkelt de cultuur van de overheidsopdrachten binnen de organisatie, om ervoor te zorgen dat de principes van de overheidsopdrachten worden nageleefd: gelijke behandeling, mededinging, transparantie en evenredigheid.

 Je werkt uiteraard in team en meer bepaald in tandem aan bepaalde dossiers en je bent de back-up van de andere aankopers.

Waar ben je verantwoordelijk voor?

 • Overheidsopdrachten en aankopen plannen via je Tender Plan
 • Van a tot z de contracten/opdrachten met betrekking tot de eigen budgettaire artikelen beheren
 • Je proactief informeren en coördineren met de Requester en de Approver om toekomstige aankopen te plannen en te garanderen
 • Je proactief informeren over de evolutie van de opdracht die met je aankoopdomein verbonden is
 • Meehelpen aan het opzetten van aankoopstrategieën om de aankopen te optimaliseren en om besparingen te genereren voor je domein op basis van de analyse van je portefeuille en door het opzetten van performantie-indicatoren (balans van de leveranciers, boordtabellen per type aankoop, rapport over de uitvoering van de opdrachten, enz.…)
 • Toezien op de naleving van administratieve en juridische procedures
 • Ervoor zorgen dat de principes inzake overheidsopdrachten nageleefd worden
 • Pragmatisch leiden en coördineren van de stappen van de ‘Public Tender Journey’
  • Zorgen voor continuïteit vanaf het begin van de procedure tot aan de toekenning ervan
  • De verschillende belanghebbenden coördineren (Requester, Approver, Legal, Translation, Contracting Autorities, …)
  • De interne actoren helpen bij het bepalen van de behoeften en het ramen van het budget, om het verwachte resultaat te maximaliseren
  • Actief deelnemen aan prospectie
  • De Requester begeleiden bij het opmaken van het bestek (technisch en functioneel luik)
  • Om de stroomlijning van de behoeften, de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de openbare missie en het beschikbare aanbod te optimaliseren, is een kritisch oog nodig om inconsistenties in het volledige dossier op te sporen. Men moet ernaar streven om de performantie van de overheidsopdracht te optimaliseren door gebruik te maken van de tools die door de regelgeving inzake overheidsopdrachten ter beschikking worden gesteld
  • Samen met de betrokken partijen de offertes van de leveranciers evalueren
 • De bestekdocumenten opmaken (inclusief het contractuele luik)
 • De procedurele en juridische aspecten beheren van overheidsopdrachten
 • De commerciële onderhandelingen met leveranciers organiseren en eraan deelnemen om een optimaal financieel en kwalitatief aanbod te verkrijgen
 • De informatie en tools bijwerken (bijv: Tender site) en de procedures archiveren
  • De administratieve follow-up verzekeren van de eigen contracten/opdrachten:
   • de borgstelling beheren
   • de drempels en termijnen controleren
   • de wijzigingsclausules van de contracten/opdrachten initiëren en opstellen 
  • De kwalitatieve opvolging verzekeren van de eigen contracten/opdrachten:
   • regelmatig de performantie van de contracten/opdrachten evalueren 
   • eventuele uitvoeringsproblemen omkaderen
  • De mededinging verzekeren voor de aankopen waarvoor geen opdrachtprocedure nodig is
  • De bestelprocedures en ontvangstprocedures opvolgen
 • De relatie met de leverancier beheren

De uitdaging in deze rol is om een goede balans te vinden tussen analyse, doelstelling en de aankoop enerzijds en goede communicatie, begrip en samenwerking met alle betrokken partijen anderzijds.

Wie zoeken we: 

We zijn dus op zoek naar een persoon met goede analytische vaardigheden, een kritische geest en intellectuele nieuwsgierigheid. Je denkt in oplossingen voor je interne klanten en bent in staat om hen uit te dagen. Je moet dus goed kunnen luisteren en de juiste vragen kunnen stellen. Je bent een goede onderhandelaar, beschikt over diplomatisch talent en een goede dosis geduld. Wij verwachten ook:

 • een bachelor- of masterdiploma; we staan open voor andere oriënteringen
 • Frans of Nederlands als moedertaal met een goede kennis van de andere taal
 • ervaring binnen het domein van de aankoop en meer bepaald de aankoop in overheidsopdrachten
 • interesse in wet- en regelgeving over overheidsopdrachten, de bereidheid om jouw kennis te verdiepen en te assimileren
 • kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement zijn pluspunten
 • een uitstekende kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Wat kunnen we u bieden: 

 • een contract van onbepaalde duur
 • een aantrekkelijk loon dat rekening houdt met jouw verantwoordelijkheden en ervaring
 • een bonus, afhankelijk van jouw doelstellingen en persoonlijke resultaten
 • wij bieden jou het Flex Income PlanTM aan. Hiermee kun je je loonpakket dat bestaat uit een bezoldiging in speciën en legale en extralegale voordelen zelf samenstellen én aanpassen in functie van jouw individuele behoeften
 • de mogelijkheid om een bedrijfswagen te krijgen via het cafetariaplan, anders terugbetaling aan 100 % van het openbaar vervoer of een tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen wagen
 • talloze extralegale voordelen: aansluiting bij Dentalia Plus en Hospitalia Plus, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm
 • de mogelijkheid om autonoom en ondernemend te werken binnen een team, samen met je collega’s
 • de mogelijkheid om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen
 • een aantrekkelijke en moderne werkomgeving
 • een breed aanbod aan opleidingen

Solliciteren: 

Damien Quisquater - damien.quisquater@MLOZ.be