1 op de 5 Belgische kinderen tussen 2 en 17 jaar is te zwaar. Omdat 12% van onze jeugd niet genoeg beweegt en tot bijna 3u per dag tv kijkt, maar ook omdat ze op dat kleine scherm een lawine aan reclame voor frisdrank, snoep en fast food te slikken krijgt. De herziening van de Europese richtlijn rond audiovisuele mediadiensten zou soelaas kunnen brengen, maar het huidige voorstel gaat niet ver genoeg. De Onafhankelijke Ziekenfondsen roepen de Belgische overheid op om de pijnpunten weer op de onderhandelingstafel te leggen!

(Gemiste) kansen op Europees vlak

Onze kinderen beschermen tegen de reclame voor ongezonde voeding op tv: de herziening van de Europese richtlijn rond audiovisuele mediadiensten zou de nodige kansen moeten bieden om dat doel te bereiken. Alleen gaat het huidige voorstel van de Europese Commissie, dat het Europese Parlement en de lidstaten nog moeten goedkeuren, niet ver genoeg. Europa legt geen verplichtingen op aan de sector zelf, maar vraagt om zelfregulering. Bovendien vallen alcohol en fast food buiten het kader van deze wetgeving. De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen een duidelijk engagement van de Belgische overheid om deze pijnpunten weer op de onderhandelingstafel te leggen.

Positieve zaken maximaal toepassen

Toch zijn er ook lichtpunten. Zo geeft de nieuwe richtlijn aan de lidstaten de kans om beperkingen op te leggen aan buitenlandse zenders. Een belangrijk instrument voor ons land, want zowel in Vlaanderen als in Franstalig België kijken kinderen in grote mate naar programma’s uit onze buurlanden. Dankzij deze mogelijkheid zouden laksere regels uit het buitenland niet langer een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de gezondheid van Belgische kinderen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen dan ook aan de Belgische overheid om dit specifieke voorstel van de Commissie duidelijk te ondersteunen. Daarnaast is de nieuwe richtlijn ook een kans voor ons land om maatregelen te nemen in aanverwante sectoren. Denk maar aan het gebruik van reclame in (online) videogames, wat een grote invloed heeft op het consumptiegedrag van jongeren.

Ook preventie en sensibilisering

Regels opleggen is één zaak, maar we mogen het belang van preventie en sensibilisering niet uit het oog verliezen. We moeten blijven investeren in gerichte campagnes om kinderen en jongeren kritisch te leren omgaan met ‘ongezonde reclame’, op maat van hun moderne leefwereld (sociale media, smartphones, …). Daar is een belangrijke rol weggelegd voor andere beleidsdomeinen als het onderwijs. Met de herziening van de Europese richtlijn doen er zich nu kansen voor, aan de Belgische overheid om ze te grijpen. Zonder daarbij de afstemming met de regionale overheden te vergeten, want die zijn tenslotte bevoegd voor gezondheidspromotie en preventie.

Xavier Brenez, Directeur-generaal van de

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen