Opleidingen in 2021: naar een hybride model

2021 was een jaar vol uitdagingen voor Opfor, ons centrum voor businessopleidingen. De dienst heeft zich weten aan te passen aan de veranderingen, en liet bovendien een stijging van de deelnames aan de opleidingen met bijna 5% optekenen. 

In 2020 is het webinarformaat veralgemeend om in te spelen op de gezondheidsmaatregelen. Dit formaat, dat veel troeven biedt, heeft echter ook beperkingen. In 2021 moest de dienst Opfor een goed evenwicht vinden tussen het aanbod van webinars en de hervatting van de klassikale opleidingen, en Opfor koos voor een hybride aanbod (klassikaal/op afstand). Opleidingen waarvoor een grotere kennisoverdracht en meer interactie tussen de opleider en de deelnemers vereist is, kunnen het beste ter plaatse gegeven worden. Voor de korte sessies met veel deelnemers, zoals bijvoorbeeld bijscholingen, krijgt het webinarformaat de voorkeur.