Aanwerving

Werken bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2021
2021 was een ingewikkeld jaar voor de arbeidsmarkt: onzekerheid over de toekomst, sectoren in moeilijkheden, … Veel mensen gaven er de voorkeur aan hun baan te behouden in plaats van te veranderen. Bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn we er toch in geslaagd een aantrekkelijke werkgever te blijven!