Uitdagingen

E-gezondheid herbergt een immens potentieel aan toegevoegde waarde. De afwerking en implementering van de volgende projecten is onze prioriteit:

 • De elektronische facturatie van ambulante verzorging en afschaffing van de bijbehorende getuigschriften voor verstrekte hulp.
 • De elektronische aanvraag, opvolging en raadpleging van de akkoorden adviserend arts.
 • Het elektronisch voorschrift.
 • Het elektronisch getuigschrift.
 • Het gedeelde medische dossier en de uitwisseling van gestructureerde medische gegevens.

Deze initiatieven moeten het vertrouwen van de zorgverleners winnen. De projecten moeten ondersteund worden door een sterke ‘governance’, die tot stand gekomen is dankzij 360 °-overleg tussen alle partners. Er zijn zo veel verschillende oplossingen op de markt dat er concrete inspanningen geleverd moeten worden om deze van een kwaliteitslabel te voorzien. Door de coronapandemie werd er op korte tijd vooruitgang geboekt op vlak van raadplegingen vanop afstand.

Er zijn nog uitdagingen op het gebied van de exploitatie van gegevens. Ook hier moet er verder werk gemaakt worden van de initiatieven die de hindernissen voor big data-projecten kunnen opheffen, om het potentieel van de gegevens op het vlak van risicovoorspelling, diagnosestelling, therapeutische oriëntatie en kostenvermindering te kunnen bevestigen.

Lees ook > eHealth tijdens corona

Welke gezondheidsdoelstellingen?

Digitalisering:

 • 80 % van de medisch-administratieve documenten digitaliseren tegen 2022 (100 % tegen 2025).
 • 80 % van de huisartsen beschikt tegen 2020 over een EMD (Elektronisch Medisch Dossier), houdt de Sumehr van de patiënt up-to-date en beschikt over alle medische informatie (100 % tegen 2022).
 • 100 % van de ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en laboratoria publiceert alle documenten via de hubs tegen 2020.

Mobile Health:

 • Tegen 2025 moet een duidelijk omschreven rechtskader voor mobiele gezondheid worden ontwikkeld en moeten maatregelen worden geïmplementeerd die voortvloeien uit het gebruik van telegeneeskunde en mobiele applicaties.
  • Het systeem van tele- en videoconsultatie behouden, buiten de crisisperiode van COVID19 , om de diensten aan te vullen met een fysieke aanwezigheid van de zorgverlener, voor de opvolging van chronische patiënten en andere groepen van patiënten.
  • Het gebruik van mobiele toepassingen stimuleren door het terugbetalingsproces te versnellen.

 

Wat stellen de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor?

Digitalisering:

 • De toegang voor de burger tot zijn eigen medische informatie vergemakkelijken, ervoor zorgen dat het leesbaar is en gebruikers toelaten informatie over zichzelf in te voeren.
 • De implementering van de bestaande diensten volledig voortzetten en de ‘volgroeide’ diensten verplichten.
 • De maatregelen voorzetten om een maximale beschikbaarheid van de bestaande diensten te garanderen.
 • De openstelling van bestaande diensten versnellen voor zorgverleners die momenteel nog geen toegang hebben.
 • Een kadaster opstellen van medisch-administratieve documenten die op papier uitgewisseld worden.
 • De digitaliseringsprojecten verwezenlijken volgens het 360 °-principe, met integratie van alle aspecten die nodig zijn voor het welslagen ervan.
 • De zorgverleners beter ondersteunen en hun feedback verzamelen door één contactpunt aan te bieden, alle relevante informatie te centraliseren op één portaalsite en een helpdesksysteem op te richten waarvan de softwareleveranciers instaan voor de eerste lijn.
 • Een specifiek overlegplatform oprichten waarin alle betrokken actoren  vertegenwoordigd zijn.

Mobile Health:

 • De toepassingsdomeinen en/of patiëntengroepen bepalen die baat zouden kunnen hebben bij telegeneeskunde.
 • Tegen 2021 het e-Healthplan actualiseren voor het luik mobiele gezondheid en het terugbetalingsproces voor gezondheidsapps vergemakkelijken via de RIZIV-piramide (niveau 3) op voorwaarde dat deze apps aan de criteria voldoen.
 • Tegen 2021, een kader vaststellen (type consultaties, regelgevende en technische modaliteiten, enz.) voor teleconsultaties door adviserend artsen; het systeem uitrollen.
 • Een kader en een terugbetalingssysteem definiëren (type consultaties, regelgevende en technische modaliteiten, enz.) voor teleconsultaties door huisartsen, specialisten en andere zorgverleners tegen 2022, met behoud van het evenwicht met fysieke consultaties, wat betreft de financiële dekking door de verplichte verzekering, het systeem uitrollen.
 • Een actieplan met een tijdlijn opstellen voor de implementering van de andere aspecten van telegeneeskunde (tele-expertise, telemonitoring, personenalarmsysteem, gezondheidsapps).
 • Digital health literacy integreren in het mobiele-gezondheidsplan om de toegankelijkheid tot de zorg te garanderen voor iedereen en hen te helpen digital literacy-vaardigheden te verwerven.

Gegevens:

 • Bestaande initiatieven concretiseren in het domein van gegevens om de exploitatie en uitwisseling ervan te vergemakkelijken.

Lees ook