15/10/2021

Vaccinatie in Brussel: de ziekenfondsen engageren zich nog meer

Intermutualistisch persbericht - Al maandenlang zetten de verzekeringsinstellingen die de ziekenfondsen vertegenwoordigen zich hard in om de COVID-19-crisis te beëindigen. Ze werken mee aan de contact tracing en begeleiden de meest kwetsbare mensen tijdens deze pandemie. Nu gaan ze nog een stap verder door mee te werken aan de sensibiliseringscampagnes en toegankelijkheid van de vaccinatie in Brussel. Zo geven de verzekeringsinstellingen gehoor aan de oproep van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) om haar bij te staan.
14/10/2021

7,5% van de Belgen deed in 2020 geen beroep op een zorgverlener. Waarom niet?

Waarom beslist de ene persoon bij gezondheidsproblemen een zorgverlener te raadplegen en de andere niet? En welke elementen hebben invloed op die beslissing? De Onafhankelijke Ziekenfondsen nodigden hun leden uit om een vragenlijst in te vullen over hun gebruik van gezondheidszorgen. De antwoorden van 6.443 respondenten gaven enkele opmerkelijke resultaten.
04/10/2021

Budget ziekteverzekering 2022

Vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen hebben binnen het Verzekeringscomité van het Riziv positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg 2022. Voor het eerst wordt een stuk van het budget specifiek bestemd voor gezondheidszorgdoelstellingen. ‘Dat is een belangrijke eerste stap voor een grondige hertekening van onze gezondheidszorg’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College.
30/09/2021

Luchtverontreiniging leidt tot meer arbeidsongeschiktheid en verhoogt de nood aan geneeskundige verzorging

Wanneer luchtconcentraties van zwarte koolstof, stikstofdioxide en ozon pieken, hebben mensen met chronische aandoeningen meer geneeskundige verzorging nodig. Diezelfde pieken blijken ook invloed te hebben op het aantal mensen dat arbeidsongeschikt wordt verklaard. Deze vaststellingen uit de laatste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, gemaakt in samenwerking met de KU Leuven, komen op een moment dat de Wereldgezondheidsorganisatie strengere criteria voor luchtverontreiniging heeft bepaald. Ook de Europese Unie maakt zich op om haar regelgevingskader te herzien. Het Europees Milieuagentschap van zijn kant bevestigt dat verontreiniging een groot risico vormt voor de volksgezondheid in Europa.
23/09/2021

Intermutualistisch persbericht: Zorgkassen vragen indexatie zorgbudget

De Vlaamse zorgkassen vieren hun twintigste verjaardag. Op 1 oktober 2001 werd de Vlaamse zorgverzekering opgericht. Die voorzag in een vergoeding van maximaal 125 euro voor mensen die thuis veel zorg nodig hadden. Twintig jaar later is dat bedrag met nauwelijks 5 euro toegenomen. ‘Hoogtijd om ook het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te passen aan de stijgende levensduurte’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College.
23/09/2021

Uitstel van verzorging wegens COVID-19

Want de impact van de pandemie zou die dramatische directe tol nog wel eens kunnen overtreffen. COVID-19 heeft immers een grote invloed gehad op ons gezondheidszorgsysteem. Dat blijkt uit de nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, gebaseerd op de gegevens over de terugbetaling van geneeskundige verzorging en het gebruik van geneesmiddelen door personen met een chronische aandoening.
02/07/2021

Ziekenfondsen zorgen voor gepersonaliseerde begeleiding bij kwetsbare groepen

Met het Belgische project community health workers en het Brusselse initiatief preventiemedewerkers willen de Belgische ziekenfondsen mensen uit kwetsbare groepen de weg wijzen naar de eerstelijnsgezondheidszorg. Met deze nieuwe opdrachten nemen de ziekenfondsen hun verantwoordelijkheid op om moeilijk bereikbare groepen te informeren, bewust te maken en te begeleiden, een uitdaging die er tijdens deze coronacrisis alleen maar groter op geworden is.
17/06/2021

Kleine groep Belgen draagt grootste deel gezondheidsuitgaven

Voor 10 % van de Belgen lopen de gezondheidsuitgaven ten laste van de verplichte ziekteverzekering op tot 16.071 euro per jaar. Voor 1 % onder hen gaat het zelfs om 62.582 euro per jaar. Deze concentratie toont aan dat het solidariteitsprincipe van onze gezondheidszorg noodzakelijk is. Wie zijn deze ‘grote gebruikers’ en wat betekent het voor hun eigen uitgaven? Dat onderzochten de Onafhankelijke Ziekenfondsen in een nieuwe studie.
10/05/2021

In cijfers: invloed van COVID-19 op de geestelijke gezondheid van jongeren

Jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben eind 2020 opmerkelijk meer antidepressiva gebruikt. En dit ondanks een duidelijke daling aan het begin van de pandemie. Tegelijkertijd heeft de bevolking in het algemeen haar geestelijke gezondheidszorg uitgesteld en dit uitstel is nog niet volledig ingehaald. Deze gegevens bevestigen dat het dringend tijd is om iets te doen aan het geestelijk welzijn van de bevolking. Maar wat tonen de cijfers ons nog meer? Ter gelegenheid van de European Mental Health Week onderzochten de Onafhankelijke Ziekenfondsen de gegevens over het gebruik van geestelijke gezondheidszorg tijdens de pandemie.
28/04/2021

Vier op de tien 75-plussers gebruikt minstens 5 geneesmiddelen voor een lange periode

De kans is groot dat er in de medicijnenkast van 75-plussers heel wat verschillende geneesmiddelen te vinden zijn. Liefst 4 op de 10 personen ouder dan 75 blijken immers minstens 5 (terugbetaalde) geneesmiddelen langdurig te gebruiken. Dat blijkt uit cijfers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.