Syndicate

Syndicate content

Verplichte ziekteverzekering

Printervriendelijke versie

Verplichte Ziekteverzekering

De verplichte ziekteverzekering is een tak van de Belgische sociale zekerheid  die de meeste gezondheidskosten en arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk of volledig terugbetaalt.

In België wordt de verplichte ziekteverzekering, net als andere sectoren van de sociale zekerheid, gefinancierd door sociale bijdragen van werkgevers en werknemers. Deze bijdragen en andere relevante uitkeringen worden gecontroleerd en georganiseerd door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) via de verschillende ziekenfondsen.

Honoraria en conventionering

Tarieven voor verstrekkingen worden overeengekomen tussen vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid in commissies en vergaderingen op het RIZIV. Elke individuele zorgverlener kan deze overeenkomst (conventie) aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Indien een zorgverlener de conventie aanvaardt, is hij geconventioneerd. Dit betekent dat hij de officiële tarieven aanvaardt en toepast.

Terugbetalingen

Om recht te hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid, moet elke rechthebbende zich aansluiten bij een ziekenfonds. Hoeveel de patiënt betaalt voor die geneeskundige verstrekkingen en hoeveel het ziekenfonds vergoedt, komen artsen, tandartsen en ziekenfondsen overeen in een akkoord.

Wenst u meer te weten over het aansluiten bij een ziekenfonds? Neem contact op met onze 6 onafhankelijke ziekenfondsen. Zij helpen u graag op weg.