Verplichte verzekering

In België, kan je je medische kosten deels of volledig terugbetaald krijgen. Als je arbeidsongeschikt bent, hebt je ook recht op een vervangingsinkomen. Dat is de verplichte ziekteverzekering. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) beheert, organiseert en controleert deze verplichte ziekteverzekering via de verschillende ziekenfondsen. Elke rechthebbende moet zich bij een ziekenfonds aansluiten om recht te hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid.
Abonneren op Verplichte verzekering