Syndicate

Syndicate content

Studies

Printervriendelijke versie

Hoeveel bedragen de kosten voor hypertensie voor de maatschappij? Hoeveel moet een patiënt uit eigen zak betalen voor een hernia-operatie? Wat zijn de ziekenhuisuitgaven voor een bevalling? Hoe hoog lopen de kosten voor tandzorg op voor een gezin? Wat is de impact van depressie op de sociale zekerheid? Dat zijn enkele thema’s van studies en analyses door de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De ziekenfondsen van morgen in Benin en Togo

NL-low_0.png

De toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een basisrecht, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Het lijkt een evidentie, maar de verwezenlijking hiervan is een uitdaging. Met deze studie willen we een bijdrage leveren voor het verder professionaliseren van de Afrikaanse ziekenfondsen. Deze analyse behandelt twee domeinen: de gegevens van de ziekenfondsen en de redenen van de leden om al dan niet aangesloten te blijven.  

View PDF online / Download PDF

Tandzorg in België in de periode 2011-2015

Soins_dentaires_Belgique_NL-1.jpg

Een gezonde mond duidt op een goede gezondheid, want beschadigde tanden of tandvlees kunnen ernstige ziektes uitlokken. De WGO zegt het al jaren: “Mond- en tandgezondheid zijn essentieel voor het algemene welzijn en de levenskwaliteit.” Deze studie analyseert het beroep op tandzorg van de Belgen en de gemiddelde uitgaven voor de ziekteverzekering en de patiënt. 

View PDF online / Download PDF

Epilepsie in België : Prevalentie - Uitgaven - Sterftecijfers - Comorbiditeiten

Epilepsie_NL.jpg

Epilepsie is een neurologische aandoening van de hersenen. Ze is chronisch en kenmerkt zich door terugkerende aanvallen in de vorm van korte episodes van onvrijwillige bewegingen. Die kunnen soms spectaculair zijn. Wereldwijd zouden ongeveer 50.000.000 mensen leven met epilepsie, waarvan 80% in landen met een laag inkomen (WGO, 2016).

View PDF online / Download PDF

1 op de 7 baby’s niet opgevolgd door pediater of huisarts

kidoscope logo.jpg

Voor het tweede deel van de KidOscope, de gezondheidsbarometer voor kinderen, namen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de zorgverleners onder de loep die de ontwikkeling van het kind opvolgen. In de eerste twee levensjaren heeft de pediater een lichte voorsprong op de huisarts, maar we stellen ook vast dat 1 op de 7 baby’s geen pediater of huisarts heeft. En dat kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Bij kwetsbare gezinnen (RVV-gezinnen en eenoudergezinnen) is het nog erger: daar gaat het om 1 op de 5 baby’s.

View PDF online / Download PDF

Economische analyse van zwangerschap, bevalling en kraamtijd

webbébé.jpg

Volgens de OECD duurt een ziekenhuisverblijf na een bevalling in ons land langer dan het Europese gemiddelde. Daarom staan in het regeerakkoord maatregelen om ‘lange, nutteloze ziekenhuisverblijven te vermijden, gecombineerd met een goedkoper, alternatief zorgaanbod’. Wat is de huidige situatie? Op welke zorgverlening doen vrouwen een beroep voor, tijdens en na de bevalling? Wanneer wordt de vroedvrouw erbij geroepen? Om deze vragen te beantwoorden, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een economische analyse van de bevalling uitgevoerd.

View PDF online / Download PDF

Welke invloed heeft depressie van actieve personen op de kostprijs van geneeskundige verzorging en uitkeringen?

._0

Depressie is dé kwaal van tegenwoordig. Voor de patiënten is het belangrijk dat ze goed worden opgevolgd door de zorgverleners. Maar deze tenlasteneming heeft gevolgen op economisch vlak: dit weegt financieel zwaar door op de sociale zekerheid, zowel op de geneeskundige verzorging als op de invaliditeit.

View PDF online / Download PDF

Evolutie van de prevalentie en de kostprijs van chronische ziektes

Eind 2013 hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een analyse gemaakt van de concentratie van de uitgaven voor geneeskundige verzorging. Zij wilden daarbij vooral de aandacht vestigen op het feit dat chronische ziektes zwaar doorwegen op de uitgaven voor geneeskundige verzorging. De studie was gebaseerd op de gegevens in verband met de terugbetalingen voor het jaar 2010. Intussen zijn we drie jaar later. Hoe staat het nu met de terugbetalingen? Welke evolutie heeft het aantal chronische ziektes in België gekend en wat kost dat aan de verplichte verzekering?

View PDF online / Download PDF

De opstart van de behandeling van arteriële hypertensie en de evolutie ervan

etudehypertensionnl_1.jpg

Arteriële hypertensie is een wijdverbreide chronische aandoening die alsmaar vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. Bij het begin van de ziekte zijn er nauwelijks symptomen, vandaar dat heel wat mensen hypertensie hebben zonder het te beseffen. Een ander probleem is dat mensen die de diagnose krijgen, vaak niet (of niet correct) behandeld worden. Dat alles maakt dat het een van de voornaamste risicofactoren is van cardiovasculaire aandoeningen, toch de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Het is dus absoluut noodzakelijk om de eigen bloeddruk te controleren en om een hypertensiebehandeling te volgen wanneer de diagnose gesteld wordt. Deze studie gaat dieper in op deze factoren, want focust op de opstart van de behandeling van arteriële hypertensie. Ze bekijkt ook hoe de therapietrouw evolueert in de tijd.

View PDF online / Download PDF