We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg.

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheidsproblemen en medische wetgeving in de kijker. 

Lees ook ons jaarverlsag 2016

Ontdek ook onze persberichten

De ziekenfondsen van morgen in Benin en Togo

De toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een basisrecht, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Het lijkt een evidentie, maar de verwezenlijking hiervan is een uitdaging. Met deze studie willen we een bijdrage leveren voor het verder professionaliseren van de Afrikaanse ziekenfondsen. Deze analyse behandelt twee domeinen: de gegevens van de ziekenfondsen en de redenen van de leden om al dan niet aangesloten te blijven.
Studies en analyses
07/06/2017
PDF-pictogram Download (2.38 MB)

Tandzorg in België in de periode 2011-2015

Een gezonde mond duidt op een goede gezondheid, want beschadigde tanden of tandvlees kunnen ernstige ziektes uitlokken. De WGO zegt het al jaren: “Mond- en tandgezondheid zijn essentieel voor het algemene welzijn en de levenskwaliteit.” Deze studie analyseert het beroep op tandzorg van de Belgen en de gemiddelde uitgaven voor de ziekteverzekering en de patiënt.
Studies en analyses
01/05/2017
PDF-pictogram Download (1.96 MB)

Epilepsie in België: Prevalentie - Uitgaven - Sterftecijfers - Comorbiditeiten

Epilepsie is een neurologische aandoening van de hersenen. Ze is chronisch en kenmerkt zich door terugkerende aanvallen in de vorm van korte episodes van onvrijwillige bewegingen. Die kunnen soms spectaculair zijn. Wereldwijd zouden ongeveer 50.000.000 mensen leven met epilepsie, waarvan 80% in landen met een laag inkomen (WGO, 2016).
Studies en analyses
01/01/2017
PDF-pictogram Download (3.94 MB)

1 op de 7 baby’s niet opgevolgd door pediater of huisarts

Voor het tweede deel van de KidOscope, de gezondheidsbarometer voor kinderen, namen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de zorgverleners onder de loep die de ontwikkeling van het kind opvolgen. In de eerste twee levensjaren heeft de pediater een lichte voorsprong op de huisarts, maar we stellen ook vast dat 1 op de 7 baby’s geen pediater of huisarts heeft. En dat kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Bij kwetsbare gezinnen (RVV-gezinnen en eenoudergezinnen) is het nog erger: daar gaat het om 1 op de 5 baby’s.
Studies en analyses
01/12/2016
PDF-pictogram Download (133.79 KB)

Economische analyse van zwangerschap, bevalling en kraamtijd

Volgens de OECD duurt een ziekenhuisverblijf na een bevalling in ons land langer dan het Europese gemiddelde. Daarom staan in het regeerakkoord maatregelen om ‘lange, nutteloze ziekenhuisverblijven te vermijden, gecombineerd met een goedkoper, alternatief zorgaanbod’. Wat is de huidige situatie? Op welke zorgverlening doen vrouwen een beroep voor, tijdens en na de bevalling? Wanneer wordt de vroedvrouw erbij geroepen? Om deze vragen te beantwoorden, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een economische analyse van de bevalling uitgevoerd.
Studies en analyses
01/02/2016
PDF-pictogram Download (646.4 KB)

Evolutie van de prevalentie en de kostprijs van chronische ziektes

Het was de bedoeling van deze studie om de evolutie te analyseren van de prevalentie en de kostprijs van de chronische ziektes tussen de jaren 2010 en 2013 op basis van de administratieve gegevens over de terugbetaling van de geneeskundige verzorging door de Onafhankelijke Ziekenfondsen met hun meer dan 2 miljoen leden (dit wil zeggen bijna 20% van de bevolking van dit land).
Studies en analyses
07/11/2015
PDF-pictogram Download (815.68 KB)

De opstart van de behandeling van arteriële hypertensie en de evolutie ervan

Arteriële hypertensie is een wijdverbreide chronische aandoening die alsmaar vaker voorkomt naarmate men ouder wordt. Bij het begin van de ziekte zijn er nauwelijks symptomen, vandaar dat heel wat mensen hypertensie hebben zonder het te beseffen. Een ander probleem is dat mensen die de diagnose krijgen, vaak niet (of niet correct) behandeld worden. Dat alles maakt dat het een van de voornaamste risicofactoren is van cardiovasculaire aandoeningen, toch de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld. Het is dus absoluut noodzakelijk om de eigen bloeddruk te controleren en om een hypertensiebehandeling te volgen wanneer de diagnose gesteld wordt. Deze studie gaat dieper in op deze factoren, want focust op de opstart van de behandeling van arteriële hypertensie. Ze bekijkt ook hoe de therapietrouw evolueert in de tijd.
Studies en analyses
01/05/2015
PDF-pictogram Download (421.2 KB)

Hoe administratieve rompslomp de patiënt geld kost

Het bezoek aan sommige specialisten is duurder geworden voor de patiënt. Nochtans bestaat er een oude maatregel (2007) die tot doel had om de prijs bij de specialist te verlagen na een doorverwijzing door de huisarts. Maar werkt die maatregel? Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat slechts 1 op de 100 patiënten deze korting geniet, terwijl iedereen ervoor in aanmerking komt!
Studies en analyses
01/03/2015
PDF-pictogram Download (122.21 KB)

Analyse van de behandelingen met antihypertensiva

De arteriële hypertensie (HTA) is vandaag een groot probleem voor de volksgezondheid. Het is de chronische aandoening die het vaakst voorkomt en ze treft bijna 2 miljoen mensen in België, dit is ongeveer één op de vijf. Het is de bedoeling van de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen om de kenmerken te bestuderen van de leden die gebruik maken van antihypertensiva (AHT), zodat we een overzicht krijgen van hun tenlasteneming.
Studies en analyses
18/09/2014
PDF-pictogram Download (3.53 MB)

Verblijven in een psychiatrische omgeving

Mentale gezondheidsproblemen zijn een van de grote gesels van onze maatschappij en onze gezondheidszorg. Het is op dat domein dat de uitgaven de pan dreigen uit te swingen in de toekomst. De uitgaven voor geneeskundige verzorging van patiënten die gehospitaliseerd zijn in de psychiatrie, behoren tot de top 5 van de uitgaven die gepaard gaan met chronische aandoeningen. Ze komen net achter hypertensie, depressie, cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. In 2012 had 8,7% van de totale uitgaven MLOZ in de gezondheidszorg betrekking op de 1,3% leden, gehospitaliseerd in een psychiatrische omgeving. In het licht van die vaststelling, vonden wij het nuttig om een studie te maken van de kenmerken van die hospitalisaties en van de individuen die verblijven in een psychiatrische omgeving.
Studies en analyses
01/09/2014
PDF-pictogram Download (643.08 KB)