We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg.

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheidsproblemen en medische wetgeving in de kijker. 

Lees ook ons jaarverlsag 2016

Ontdek ook onze persberichten

Op naar nationale gezondheidsdoelstellingen?

Op school, op het werk, thuis…: we stellen onszelf constant doelen in het leven. Ook om het gezondheidsbeleid te bepalen, bij te sturen en te evalueren, kunnen objectieven een krachtig instrument zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat die gezondheidsdoelstellingen ook daadwerkelijk doel treffen? Zijn er nadelen en grenzen aan verbonden?
Magazine Health Forum
04/12/2017
PDF-pictogram Download (2.68 MB)

Gezondheidsongelijkheden, een leven lang… - nr 31

Van baby’s met een te laag geboortegewicht tot ouderen in sociaal isolement: ook ons land ontsnapt niet aan de sociale gezondheidskloof. De positie op de sociale ladder is recht evenredig met het aantal levensjaren in goede gezondheid, de levensverwachting en de toegang tot gezondheidszorg. Hoe ontstaat die sociale gezondheidskloof en hoe kunnen we ze dichten? Een overzicht per leeftijdscategorie.
Magazine Health Forum
01/09/2017
PDF-pictogram Download (2.15 MB)

Hoe tandzorg toegankelijker maken? - nr 30

1 op de 5 Belgen is al 5 jaar op rij niet naar de tandarts geweest. Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes onderschat een deel van de bevolking het belang van een gezonde mond en tanden nog altijd. Bepaalde verzorging, zoals orthodontie en prothesen, blijft ook heel duur voor de patiënt. Hoe krijgen we de Belg meer tot bij de tandarts? In dit dossier nemen we enkele pijnpunten en mogelijke oplossingen onder de loep.
Magazine Health Forum
01/06/2017
PDF-pictogram Download (2.08 MB)

En hoe gaat het met u, dokter? - nr 29

Artsen dragen zorg voor hun patiënten, maar niet altijd voor zichzelf. De gevolgen zijn niet min: ongeveer 20% van de huisartsen en specialisten is emotioneel uitgeput. Bovendien kampt ongeveer 1 op de 10 arts-specialisten in opleiding met een burn-out. Waarom zijn zorgverleners gevoeliger voor werkstress? Wat zijn de symptomen van dat sluipend gif? En hoe groot zijn de gevolgen?
Magazine Health Forum
01/03/2017
PDF-pictogram Download (2.22 MB)

Tijd voor een gezondheidsbeleid op maat van kinderen - nr 28

1 op de 7 baby’s wordt niet opgevolgd door een huisarts of pediater, 1 op de 4 Belgische jongeren omschrijft zijn gezondheidstoestand als ‘slecht’ of ‘net doenbaar’, 4 op de 10 raadplegingen op de spoeddiensten voor kinderen zijn onterecht, ... Hoe vallen die cijfers te verklaren? En vooral, wat valt eraan te doen? Een dossier dat enkele pistes uitspit voor een gezondheidsbeleid op maat van kinderen.
Magazine Health Forum
01/12/2016
PDF-pictogram Download (1.86 MB)

mHealth: de toekomst van onze gezondheidszorg? - nr 27

Een slimme spiegel die onze gezondheid meet, malaria vaststellen met de smartphone, onze tablet die een nakende hartaanval voorspelt,…: de gezondheidszorg 2.0 lijkt helemaal in het teken te zullen staan van mobile health of mHealth. Hoever reiken de mogelijkheden van al die apps en sensoren? Wat zijn de obstakels voor een wijdverspreid gebruik ervan? En hoever staan we met het onderzoek naar mHealth in ons land?
Magazine Health Forum
01/09/2016
PDF-pictogram Download (2.37 MB)

Gezondheidsinfo: een doolhof? - nr 26

Preventie bevindt zich vaak in het verdomhoekje. Toch is de invloed van preventie op de gezondheidszorg en de beheersing van de medische uitgaven algemeen erkend. Maar achter het woord ‘preventie’ gaat een massa hulpmiddelen schuil om burgers en patiënten te helpen om hun gezondheid te begrijpen. ‘Health literacy’ is een van die tools. Wat omvat dit begrip en wat zijn de voordelen? Hoe brengen zorgverleners dit concept in de praktijk?
Magazine Health Forum
01/06/2016
PDF-pictogram Download (2.28 MB)

Verzorging rond de zwangerschap en bevalling herzien - nr 25

Sinds 1 januari 2016 de overheid stimuleert jonge moeders om de kraamkliniek sneller te verlaten na een gewone bevalling. Diever vroegde terugkeer naar huis lokt vragen uit, maar biedt ook mogelijkheden. Welke rolkrijgen de betrokken actoren? Welke initiatieven zitten in de pijplijn? Welke vragen blijven nog onbeantwoord?
Magazine Health Forum
05/03/2016
PDF-pictogram Download (2 MB)

Zorgverleners op zoek naar verandering in 2016 - nr 24

Geen eindejaar zonder de traditionele nieuwjaarswensen. Dat geldt ook voor de zorgsector. Vroedvrouwen, geriaters, logopedisten, … Vele beroepsgroepen uit de gezondheidszorg staan voor grote uitdagingen de komende jaren. In dit nummer onthullen we welke maatregel of hervorming ze graag werkelijkheid zouden zien worden in de nabije toekomst.
Magazine Health Forum
01/12/2015
PDF-pictogram Download (4.07 MB)

Wat zijn de nieuwe gezondheidsberoepen van morgen? - nr 23

De gezondheidszorg verandert voortdurend.Wij zigingen in de samenleving, maar ook politieke, technologische en budgettaire ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op de patiënt en de professionals die hen begeleiden. Hierdoor ontstaat een nieuwe rolverdelingen zijn nieuwe manieren van werken nodig. Welke trends zijn kenmerkend voor de gezondheidssector vanmorgen? Hoe verandert de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener ? Welke andere partners treden op het voorplan?
Magazine Health Forum
01/09/2015
PDF-pictogram Download (2.59 MB)