Syndicate

Syndicate content

Het magazine Health Forum

Printervriendelijke versie

Redactie
Hoofdredactrice :
Karima Amrous  
T 02 778 94 33

Ontwikkeld voor gezondheidsverstrekkers en andere actoren binnen de gezondheidswereld, wil Health Forum een discussieplatform bieden voor het gezondheidsbeleid. Geïnteresseerd? Abonneer u, het magazine is gratis!

Wenst u de gedrukte versie ontvangen? Abonneer u online!

Hoe tandzorg toegankelijker maken?

HF30-NL_0.jpg

1 op de 5 Belgen is al 5 jaar op rij niet naar de tandarts geweest. Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes onderschat een deel van de bevolking het belang van een gezonde mond en tanden nog altijd. Bepaalde verzorging, zoals orthodontie en prothesen, blijft ook heel duur voor de patiënt. Hoe krijgen we de Belg meer tot bij de tandarts? In dit dossier nemen we enkele pijnpunten en mogelijke oplossingen onder de loep.

View PDF online / Download PDF

En hoe gaat het met u, dokter?

HF29-NL.jpg

Artsen dragen zorg voor hun patiënten, maar niet altijd voor zichzelf. De gevolgen zijn niet min: ongeveer 20% van de huisartsen en specialisten is emotioneel uitgeput. Bovendien kampt ongeveer 1 op de 10 arts-specialisten in opleiding met een burn-out. Waarom zijn zorgverleners gevoeliger voor werkstress? Wat zijn de symptomen van dat sluipend gif? En hoe groot zijn de gevolgen?  

View PDF online / Download PDF

Tijd voor een gezondheidsbeleid op maat van kinderen

HF28-NL.jpg

1 op de 7 baby’s wordt niet opgevolgd door een huisarts of pediater, 1 op de 4 Belgische jongeren omschrijft zijn gezondheidstoestand als ‘slecht’ of ‘net doenbaar’, 4 op de 10 raadplegingen op de spoeddiensten voor kinderen zijn onterecht, ... Hoe vallen die cijfers te verklaren? En vooral, wat valt eraan te doen? Een dossier dat enkele pistes uitspit voor een gezondheidsbeleid op maat van kinderen.

View PDF online / Download PDF

mHealth: de toekomst van onze gezondheidszorg?

HF27-NL.jpg

Een slimme spiegel die onze gezondheid meet,malaria vaststellen met de smartphone, onzetablet die een nakende hartaanval voorspelt,…: de gezondheidszorg 2.0 lijkt helemaalin het teken te zullen staan van mobile healthof mHealth. Hoever reiken de mogelijkhedenvan al die apps en sensoren? Wat zijn de obstakelsvoor een wijdverspreid gebruik ervan?En hoever staan we met het onderzoek naarmHealth in ons land?

View PDF online / Download PDF

Gezondheidsinfo: een doolhof? - Juni 2016

HF26NL.jpg

Preventie bevindt zich vaak in het verdomhoekje. Toch is de invloed van preventie op de gezondheidszorg en de beheersing van de medische uitgaven algemeen erkend. Maar achter het woord ‘preventie’ gaat een massa hulpmiddelen schuil om burgers en patiënten te helpen om hun gezondheid te begrijpen. ‘Health literacy’ is een van die tools. Wat omvat dit begrip en wat zijn de voordelen? Hoe brengen zorgverleners dit concept in de praktijk?

View PDF online / Download PDF

Verzorging rond de zwangerschap en bevalling herzien

WEBhf25nl.jpg

Sinds 1 januari 2016 de overheid stimuleert jonge moeders om de kraamkliniek sneller te verlaten na een gewone bevalling. Dievervroegde terugkeer naar huis lokt vragenuit, maar biedt ook mogelijkheden. Welke rolkrijgen de betrokken actoren? Welke initiatievenzitten in de pijplijn? Welke vragen blijvennog onbeantwoord?

View PDF online / Download PDF

Zorgverleners op zoek naar verandering in 2016

HF24NL.jpg

Geen eindejaar zonder de traditionele nieuwjaarswensen. Dat geldt ook voor de zorgsector. Vroedvrouwen, geriaters, logopedisten, … Vele beroepsgroepen uit de gezondheidszorg staan voor grote uitdagingen de komende jaren. In dit nummer onthullen we welke maatregel of hervorming ze graag werkelijkheid zouden zien worden in de nabije toekomst.

View PDF online / Download PDF

Wat zijn de nieuwe gezondheidsberoepen van morgen?

hf23-nl.jpg

De gezondheidszorg verandert voortdurend.Wijzigingen in de samenleving, maar ook politieke,technologische en budgettaire ontwikkelingenhebben een rechtstreekse impact op depatiënt en de professionals die hen begeleiden. Hierdoor ontstaat een nieuwe rolverdelingen zijn nieuwe manieren van werken nodig.Welke trends zijn kenmerkend voor de gezondheidssector vanmorgen? Hoe verandert de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener ?Welke andere partners treden op het voorplan?

View PDF online / Download PDF