Syndicate

Syndicate content

Jaarverslagen

Printervriendelijke versie

Contact

Nathalie Renna

Expert Communication

T +32(0)2 778 93 83 

Ontdek hieronder onze jaarverslagen.

Wenst u één of meerdere gedrukte exemplaren ontvangen? Neem contact op met de redactie.

Jaarverslag 2016

Cover RA 2016 NL.PNG

2016 werd gekenmerkt door talloze hervormingen in de sector van de gezondheidszorg. De Onafhankelijke Ziekenfondsen moesten die hervormingen operationeel maken. Tegelijkertijd moesten ze jongleren met een interne fusieagenda, een informaticahervorming en de ontwikkeling van producten.

View PDF online / Download PDF

Jaarverslag 2015: indrukwekkend werkterrein voor een solide basis

cover-RA2015NL-klein.jpg

2015 was een jaar van grote projecten voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Het Jaarverslag blikt terug op de hoogtepunten van het gezondheidsbeleid in 2015: de gevolgen van de 6e staatshervorming, het toekomstige Pact tussen de ziekenfondsen en de overheid, de hervorming van de arbeidsongeschiktheid, … Daarnaast schetst het de opvallendste gebeurtenissen voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen: de afronding van het project Darwin, de eerstesteenlegging voor het nieuwe gebouw, de implementering van een nieuwe HR-tool, …

Al deze verwezenlijkingen en de voornaamste cijfers voor 2015 staan in de nieuwste editie van het Jaarverslag van de Onafhankelijke Ziekenfondsen!   

 

View PDF online / Download PDF

Jaarverslag 2014: grote veranderingen aan de horizon

ra-mloz2014-nl.jpg

Een nieuwe regeringsmeerderheid, de komst van Maggie De Block als nieuwe Minister van Volksgezondheid, de 6e staatshervorming, de stroomversnelling rond de informatisering van de gezondheidszorg, de responsabilisering van de verschillende actoren, … Het afgelopen jaar stond in het teken van een aantal belangrijke momenten, zowel op politiek vlak als bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Ontdek alle markante feiten en verwezenlijkingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in de editie 2014 van het jaarverslag.

View PDF online / Download PDF

Jaarverslag 2013: een scharnierjaar voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen!

ra2014-nl.png

2013 was zonder twijfel een historisch jaar voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Zich ten volle bewust van de veranderingen binnen hun omgeving, kozen de Onafhankelijke Ziekenfondsen, met het strategisch plan van 2012 in het achterhoofd, dit jaar resoluut voor verandering. Vele projecten zagen het licht en er ontstonden heel wat synergiën. Ook in 2013 bleven de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun wil tonen om te anticiperen en zich voor te bereiden op de toekomst, zonder hun doel uit het oog te verliezen: tegemoetkomen aan de noden van hun leden. 

View PDF online / Download PDF

Jaarverslag 2012

coverra-2012-nl-web.jpg

Vandaag dringen zich, meer dan ooit, veranderingen op om onze gezondheidszorg in een duurzaam perspectief te plaatsen. Om zich voor te bereiden zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2012 gestart met belangrijke projecten in het kader van het Strategisch Plan 2012 – 2015, zoals het publiceren van de ’10 Krijtlijnen voor de Toekomst van de Gezondheidszorg’. Al onze realisaties en hoogtepunten zijn opgenomen in ons jaarverslag 2012.

View PDF online / Download PDF

Jaarverslag 2011

ramloz-covernl.jpg

2011 zal vooral geboekstaafd staan als een jaar met een uitzonderlijk lange politieke crisis. Door de beperkte budgettaire ruimte bleven tal van initiatieven binnen de gezondheidszorg dode letter. In het licht van deze vaststellingen handhaven de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun oproep voor een fundamentele reflectie over onze gezondheidszorg en een betere governance van de instellingen en beleidslijnen.

View PDF online / Download PDF

Jaarverslag 2010

cover_ra_nl.jpg

Ondanks de vrijgevigheid van ons systeem, stijgen de kosten ten laste van de patiënt voortdurend en bereiken ze 25% van de totale uitgaven in de gezondheidszorg. Bovendien moeten er middelen vrijgemaakt worden voor de afhankelijkheidsproblematiek, het beheer van de chronische ziektes en de medische innovatie. De vraag is of ons model dit nog lang zal aankunnen.

View PDF online / Download PDF

Jaarverslag 2009

jaarverslagmloz09.jpg

Om aan hun leden de waarborg te bieden van continuïteit en zekerheid, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich in 2009 degelijk voorbereid op de noodzakelijke veranderingen. Nieuwe concepten van verzorging worden ontwikkeld en getoetst via pilootprojecten, partnerships met verstrekkers en andere worden onderzocht, de interne werking wordt verder gemoderniseerd en gerationaliseerd.

View PDF online / Download PDF