Syndicate

Syndicate content

Van het prille begin tot nu…

Printervriendelijke versie
1913  Ontstaan van de eerste "Mutualités Professionnelles de Tilleur et de Seraing"
1919

Oprichting van de eerste "Fédération des Mutualités Professionnelles de Liège", gevolgd in 1925 door de "Federatie der Beroepsmutualiteiten van Antwerpen" en in 1926 door de "Federatie van de Brabantse Beroepsziekenfondsen" en "la Fédération des Mutualités Professionnelles du Hainaut".

1928

• Op 20 mei, gingen de  4 Verbonden op in één nationale structuur : de "Landsbond van de Federaties der Beroepsmutualiteiten van de Nijverheden van België"
• 47.000 leden

1929

51.000 leden

1930 à 1940

De Landsbond telt nu 8 verbonden, na de toetreding van de "Fédération des Mutualités Professionnelles du Personnel de Banques et d’Assurances", alsook van de Verbonden van de Borinage, Tournai en Brugge.

1965

● 12 Verbonden
● 9% marktaandeel

1980

● 15 Verbonden
● 1,1 millions d'affiliés

1990

● 21 Verbonden
● 1,5 miljoen leden
● Nieuwe benaming: "Landsbond van de Beroeps- en Onafhankelijke Ziekenfondsen"

1995

● Op 1 januari een nieuwe naam: "Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen"
● 27 ziekenfondsen
● 1,6 miljoen leden

2003

● 16% marktaandeel
● 7 ziekenfondsen (na fusies)
● 1,7 miljoen leden

2010

● 18,4% marktaandeel
● 2 miljoen leden

2014● Fusie van Euromut met Partena Ziekenfonds (voor de Nederlandstalige leden) en Partenamut (voor de Franstalige leden)