Syndicate

Syndicate content

Hospitalia & Dentalia

Printervriendelijke versie

Door toedoen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen presenteert de VMOB* u hier het Hospitaliagamma: speciaal voor u uitgekiende hospitalisatieverzekeringen die het gros van de kosten die gepaard gaan met een of meerdere ziekenhuisopnames dekken. U treft hier ook Dentalia Plus aan, een prima verzekering voor uw tandverzorging. De meer dan 700.000 klanten stellen het voordelige tarief van onze hospitalisatie-verzekering ten zeerste op prijs.

Hospitalia is niet alleen één van de succesvolste hospitalisatieverzekeringen gecreëerd door een ziekenfonds, het is evenzeer één van de belangrijkste hospitalisatieverzekeringen in België. Meer weten?

Dentalia Plus” is de tandzorgverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarmee u van de beste kostenverzekering kan genieten, zonder u financiële zorgen te hoeven maken! Meer weten?

 

 

* De VMOB “Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten” is een verzekeringsonderneming, erkend door de Controledienst van de ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen, door een beslissing van 24 juni 2013, voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde, van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld KB, onder het codenummer CDZ 750/01, gevestigd te 1150 Brussel, Sint-Huibrechtsstraat, 19 (RPR Brussel) nr. 422.189.629.