Syndicate

Syndicate content

De Onafhankelijke Ziekenfondsen en Het Nieuwe Werken

Printervriendelijke versie

De Onafhankelijke Ziekenfondsen doen mee aan Het Nieuwe Werken. Uiteraard gaat dit deels om flexwerken en paperless office, maar het betekent meer... Want de Onafhankelijke Ziekenfondsen kiezen zo voluit voor een bedrijfscultuur met meer respect voor het het menselijke aspect, terwijl ook resultaten, autonomie en ondernemerschap centraal staan.

Het Nieuwe Werken, duurzame relaties opbouwen

Het Nieuwe Werken beperkt zich niet tot flexwerken en paperless office. De Onafhankelijke Ziekenfondsen kiezen voor het stimuleren van duurzame vormen van leiderschap en motivatie. Autonomie en ondernemerschap staan daarbij centraal. Maar dat vraagt wel dat managers en medewerkers evolueren naar een nieuwe soort van arbeidsrelatie, waarin ze op een heel andere manier met elkaar samenwerken. Om dat te bereiken moeten we een omgeving creëren waarin iedereen meer autonoom kan leren werken en tegelijk ook goed in een team kan functioneren. Motivatie, engagement en flexibiliteit zijn belangrijke fundamenten van Het Nieuwe Werken. En voor de Onafhankelijke Zienfondsen zijn het cruciale factoren om als organisatie bestand te zijn tegen een externe context die steeds woeliger wordt.

De werknemer, klaar voor de evolutie

Bij deze nieuwe werkwijze moet elke medewerker de kans krijgen om zich te ontwikkelen, initiatief te tonen en samen te werken met andere collega’s. En dat alles zonder te botsen op de grenzen van het organigram. Niet alleen je resultaten zijn van tel, maar ook je welzijn, mobiliteit en je carrière. Het accent wordt dus gelegd op de begeleiding van alle werknemers. Dat kant dankzij aangepaste tools en een intensief opleidingstraject op maat, in samenwerking met Kluwer.

Meer weten over het opleidingstraject van HNW? Klik hier