Syndicate

Syndicate content

Arbeidsongeschiktheid

Printervriendelijke versie

 Als iemand verhinderd is om te werken door ziekte of een ongeval, dan wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan 30 dagen, dan voorziet het ziekenfonds een vervangingsinkomen dat de verplichte ziekteverzekering op zich neemt.

 

De rol van de adviserend geneesheer

De adviserend geneesheer speelt een zeer belangrijke rol in de sociale zekerheid. Het is zijn opdracht om na te gaan of iemand voor een bepaalde behandeling, een bepaald geneesmiddel of een medische verstrekking al dan niet recht heeft op een tegemoetkoming. Daarnaast gaat hij ook na of een persoon al dan niet beantwoordt aan de medische voorwaarden om arbeidsongeschikt te zijn. Hij verzekert de medische opvolging van de arbeidsongeschikte persoon en coördineert de inspanningen die het mogelijk moeten maken om opnieuw aan het werk te gaan, na een arbeidsongeschiktheid.