Syndicate

Syndicate content

Past Events

Printervriendelijke versie

Contact
Piet Van Eenooghe - Public communication advisor & events
T 02 778 92 61

De Onafhankelijke Ziekenfondsen nemen deel aan tal van fora, salons, studiedagen van partnerorganisaties en ondersteunen innovatieve onderzoeksprojecten of sensibiliseringscampagnes. Ontdek hier enkele succesvolle events en projecten!

Debat: “Psychologen aan het woord” – 13/06/2017

la-une-psycho (1).jpg

Psychische problemen (depressie, burn-out, schizofrenie, …) vormen de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in België. Ons land besteedt maar weinig middelen aan gespecialiseerde behandelingen, terwijl de individuele en collectieve impact enorm is: absenteïsme, productiviteitsverlies, sociaal isolement, enz. Hoe kunnen we vaak voorkomende geestelijke ziektes aanpakken waarvoor een psychiatrisch verblijf niet nodig is? Welke rol is weggelegd voor de psychologen, rekening houdend met hun beperkte toegankelijkheid (niet-terugbetaalde consultaties, wachtlijsten in gespecialiseerde centra, …)? Moet er een eerstelijnspsychologie komen? Hoe kunnen de zorgprofessionals, huisartsen en psychologen samenwerken om de aanpak van mentale aandoeningen te verbeteren, wetende dat deze ziektes te weinig worden opgespoord en onderbehandeld blijven?

Met de medewerking van Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Psychologen, Thierry Lottin, voorzitter van de Beroepsunie van de Franstalige klinische psychologen, Martine Vermeylen, psychologe, lid van de Raad van Bestuur Union professionelle des psychologues, Tine Daeseleire, klinisch psychologe en gedragstherapeute, Prof. aan de KU Leuven. Getuigenissen van Dr. Olivier Mariage en patiënt Geert.

Kon u niet aanwezig zijn tijdens het debat ? Of wilt u uw geheugen nog eens opfrissen? Bekijk dan zeker onderstaande linken.

 

 

Contact en informatie : Piet Van Eenooghe


25 aanbevelingen voor onze Afrikaanse ziekenfondsen - 21/07/2017

Al meer dan 10 jaar ondersteunen de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de ngo Louvain Coopération de ziekenfondsen in Benin en Togo. We doen dit omdat toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg een basisrecht is en omdat Afrikaanse burgers dankzij een ziekenfonds de kans krijgen om een goede sociale bescherming op te bouwen. De resultaten zijn mooi, maar toch zijn er ook nog knelpunten. In de nieuwe studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen komen twee zaken aan bod: het gegevensbeheer van de ziekenfondsen en de redenen van de leden om al dan niet aangesloten te blijven.

25 aanbevelingen

25 concrete aanbevelingen, opgesteld door onder meer onze experten Murielle Lona en Wouter Gelade: dat is het resultaat van de studie. De interesse voor deze aanbevelingen is groot, dat werd duidelijk tijdens de presentatie van deze studie. Onze experten legden de meest prioritaire aanbevelingen uit en kregen heel wat interessante vragen uit het publiek. Dat publiek bestond overigens niet enkel uit mensen uit de zaal, maar ook uit 74 volgers die live de presentatie volgden via onze twitteraccount @MutLibres. De ziekenfondsvertegenwoordigers uit Benin en Togo bekijken nu al hoe ze de meest urgente aanbevelingen in de praktijk kunnen brengen. En ook voor de ziekenfondsen in andere Afrikaanse landen kunnen ze ongetwijfeld nuttig zijn. 

Meer info

  • Wil je de presentatie bekijken ? Klik hier voor de link naar de livevideo van de presentatie.
  • Interesse in de studie? Klik hier om de studie te downloaden.
  • Ook de slides van deze presentatie kun je raadplegen. Dat doe je hier.

Debat 'Apothekers aan het woord’ – 30/03/2017

la-une-apoth.jpg

Hoe staan zorgverleners ten opzichte van de uitdagingen in de zorgsector?  Welke hervormingen zijn voor hen aan de orde?  Hoe zien ze hun beroep evolueren in de toekomst? De Onafhankelijke Ziekenfondsen laten de verschillende beroepsgroepen uit de gezondheidszorg aan het woord in een nieuwe debattenreeks.  Na een succesvolle eerste editie met de vroedvrouwen kwamen nu de apothekers aan de beurt.  Ze deden hun visie op het beroep uit de doeken en gingen daarover het gesprek aan met andere actoren uit de gezondheidszorg.

De apotheker van vandaag is niet louter een pillendraaier, maar een volwaardige zorgverlener en een eerste aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen.  Apothekers evolueren meer en meer naar ‘farmaceutische zorg’, maar wat betekent dat voor de invulling van hun beroep?  Welke rol willen ze spelen en wat is hun meerwaarde voor de patiënt?  Hoe zit het met hun vergoeding voor diensten als sensibilisering en preventie, het uitwisselen van gegevens en de samenwerking met andere zorgverleners?  En wat vinden ze van onlineapotheken?

Met de medewerking van Lieven Zwaenepoel, voorzitter Algemene Pharmaceutische Bond (APB);  Marc-Henry Cornély, secretaris-generaal OPHACO (vereniging voor coöperatieve apotheken van België); Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) en Alain Chaspierre, AUP en ondervoorzitter Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Kon u niet aanwezig zijn tijdens het debat ? Of wilt u uw geheugen nog eens opfrissen? Bekijk dan zeker onderstaande linken.

 

 

 

Contact en informatie : Piet Van Eenooghe

  

Debat: “Vroedvrouwen aan het woord” – 08/12/2016

 laune-debat0812.jpg

Voor welke uitdagingen staan zorgverleners in hun sector? En hoe zal volgens hen hun job er in de toekomst uitzien? Welke veranderingen zijn volgens hen noodzakelijk? De Onafhankelijke Ziekenfondsen geven het woord aan verschillende zorgberoepen tijdens een reeks interessante debatten. De vroedvrouwen namen als eerste hun sector onder de loep, tijdens een debat op 8 december.

Het ziekenhuisverblijf na een bevalling is sinds vorig jaar ingekort. Deze maatregel heeft een belangrijke impact op de materniteitafdeling van ziekenhuizen en op de vroedvrouwen. Maar ze biedt ook de kans om de job van vroedvrouw anders te bekijken. De deelnemers aan het debat waren het daarover eens: de veranderingen in hun sector bieden de mogelijkheid om het beroep van vroedvrouw te heruitvinden. Dankzij het verkorte ziekenhuisverblijf krijgt de job van vroedvrouw een bredere invulling, waarbij nieuwe ouders en hun baby beter begeleid kunnen worden tijdens en na de bevalling. Het resultaat? Een interessant debat waarin verschillende aspecten aan bod kwamen, dankzij verschillende reacties en interventies uit het publiek.

Met de medewerking van Anne Niset, Association des sages-femmes catholiques (ASFC), Vanessa Wittvrouw, Union professionnelle des Sages-Femmes Belges (UpSfb), Marlene Reyns, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), en Dominique De Temmerman, arts-expert bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Kon u niet aanwezig zijn tijdens het debat ? Of wilt u uw geheugen nog eens opfrissen? Bekijk dan zeker onderstaande linken.

 

Contact en informatie : Piet Van Eenooghe


Debat 'Geneesmiddelen, tegen elke prijs?' - 11/06/2015

logonl.png

Meer dan 200.000 euro per jaar en per patiënt om een zeldzame of chronische ziekte te verzorgen, meer dan 60.000 euro om hepatitis C te behandelen, … ‘Hold up’, ‘chantage’, ‘gijzeling’, …: het zijn termen die we de laatste tijd vaak horen rond de discussie over de buitensporige prijzen die farmaceutische firma’s eisen voor innovatieve geneesmiddelen. Wat rechtvaardigt deze exuberante prijzen voor weesgeneesmiddelen of medicatie tegen kanker? Hoe kunnen we deze prijzen doen dalen? Zijn er (budgettaire, maar ook ethische) grenzen rond de kosten die de maatschappij wil en kan dragen om een enkele patiënt te behandelen? Wat is een ‘redelijke’ prijs voor een geneesmiddel? 

Meer dan 200 gezondheidsactoren debatteerden mee over dit gevoelige onderwerp in het Diamant Center in Brussel.

Kon u niet aanwezig zijn op ons debat? Hier vindt u alle informatie!


Contact en info: Piet Van Eenooghe T 0478 474 373 - geneesmiddel-debat@mloz.be  


42ste Week van de Verpleegkundigen in Oostende

weekverpleegkundige2016

De Onafhankelijke Ziekenfondsen waren aanwezig op de 42ste Week van de Verpleegkundigen in Oostende!

Van 14 tot 17 maart 2016 vond de Week van de Verpleegkundigen plaats in het Casino Kursaal in Oostende. De Onafhankelijke Ziekenfondsen waren er ook dit jaar opnieuw bij.

Het evenement werd, zoals altijd, georganiseerd door het NVKVV, de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen in Vlaanderen. Voor meer dan 4.000 verpleegkundigen is deze week erg interessant. Er komen verschillende onderwerpen aan bod tijdens de verscheidene themadagen en de interactieve sessies.

Verpleegkundigen kwamen er meer te weten over wondzorg, infectieziekten op kritieke diensten, multidisciplinair verplegen, pijnverpleegkunde, mondzorg in de palliatieve fase, spoedgevallenzorg of intensive care... 

Aan de stand van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kregen de verpleegkundigen de kans om gratis hun gezondheid checken, het nieuwste nummer van ons magazine Health Forum te lezen én zich te informeren over de vacatures bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Neem een kijkje op de site www.nvkvv.be of bekijk hier wat er zoal te beleven viel tijdens de Week van de Verpleegkundige.

- Volg ons op Twitter @Onafh_Zf

- Neem contact op met Piet Van Eenooghe: 0478 474 373  -  piet.vaneenooghe@mloz.be


Salon Soins & Santé te Namen – 5 & 6 maart 2015

Op 5 en 6 maart 2015 nemen de Onafhankelijke Ziekenfondsen deel aan het event Soins & Santé in Namur Expo. Het salon verwelkomt leveranciers  van producten en diensten aan zorginstellingen én organisaties die informatie en oplossingen aanbieden in het domein van gezondheid en zorg.

U vindt de Onafhankelijke Ziekenfondsen terug op stand nr. 1618.  Neem een kijkje in onze gezondheidsbrochures of abonneer u gratis op het magazine Health Forum! 

Volgens de organisatoren is dit event een première voor Wallonië, sinds de toewijzing van nieuwe bevoegdheden aan de regio’s op het vlak van gezondheidszorg. Een thema dat overigens aan bod zal komen tijdens het programma van een reeks van seminaries gespreid over de 2 dagen.

Meer info : www.soins-sante.be

Schrijf u gratis in via de code 1500290011308!


Nieuw: Onafhankelijke Ziekenfondsen ondersteunen opleidingen Nutrimedes

Deze cyclus van multidisciplinaire opleidingen is een uitgelezen kans voor artsen, diëtisten, verpleegkundigen, psychologen en andere gezondheidsprofessionals om hun kennis rond voeding bij te spijkeren. Onder het motto ‘By experts for experts’ komen o.a. de volgende thema’s aan bod: voeding en kanker, voedingssupplementen in de praktijk, vrouw en voeding, voeding en beweging…

De eerste sessie ‘Voeding bij personen met een mentale of fysieke handicap’ vindt plaats in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 3 maart van 13u tot 17u.

Voor meer info en inschrijvingen: www.nutrimedes.be