Syndicate

Syndicate content

Onze standpunten

Printervriendelijke versie

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen wil in lijn zijn met de actualiteit van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en zich profileren als een vooraanstaande speler. Daarom verdedigen wij geregeld onze standpunten over sleuteldossiers en actuele onderwerpen, in ons magazine Health Forum, onze persberichten en via artikels door onze experten.

Press Releases

“Onze gezondheidszorg is aan een check-up toe!”

10% van de Belgen is verantwoordelijk voor maar liefst 72% van de gezondheidsuitgaven, 20% ligt aan de basis van … 84% van de kosten. Hoe kunnen  we een dergelijke concentratie van de uitgaven verklaren? De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben geprobeerd om inzicht te krijgen in de oorzaken van de voornaamste uitgaven voor geneeskundige verzorging.  Conclusie: als u aan een of meer chronische ziektes lijdt en opgenomen moet worden in het ziekenhuis, dan zal de ziekteverzekering daarvoor een gepeperde rekening betalen!
View PDF online / Download PDF


gezondheidsuitgaven / gezondheidsbeleid / chronische ziektes

Geestelijke gezondheid: de oorsprong van de problemen aanpakken

Een jaar geleden kondigde minister Onkelinx aan dat ze de psychotherapie wil erkennen en omkaderen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen! Nationale en internationale richtlijnen bevelen de psychotherapie namelijk aan als aangewezen middel om psychische stoornissen aan te pakken (apart of samen met een geneesmiddelenbehandeling). In België wordt helaas slechts enkel de geneesmiddelenbehandeling financieel ondersteund door de ziekteverzekering, psychotherapiesessies worden enkel terugbetaald bij een psychiater.
Editoriaal van Health Forum september 2013

View PDF online / Download PDF
geestelijke gezondheid / psychiater / psychotherapie / Ziekteverzekering

Gezond verstand versus realpolitik

De meeste actoren in de gezondheidszorg staan argwanend tegenover de 6e Staatshervorming. Niet omdat ze zo conservatief zijn, maar om de eenvoudige reden dat de voorziene overdrachten van bevoegdheden niet kaderen in een bepaalde visie op het gezondheidsbeleid. In dit stadium is het interessant om stil te staan bij twee belangrijke kwesties van de hervorming: Brussel en de coördinatie tussen de entiteiten.
Editoriaal van Health Forum juni 2013

View PDF online / Download PDF
6e staatshervorming / entiteiten / gezondheidsbeleid / Gezondheidszorg

6e staatshervorming : requiem voor de solidariteit?

Zou het woord ‘solidariteit’ dan toch uit de mode zijn? Kunnen we nog wel spreken van een gevoel van morele plicht ten opzichte van degenen die minder geluk hebben dan wij? De vraag stellen is ze beantwoorden. Er zijn dan ook genoeg tekenen aan de wand dat we onze waarden aan het verliezen zijn: enquêtes bij jongeren waaruit weinig solidariteit blijkt, het blindstaren op zichzelf of op de eigen gemeenschap, de stigmatisering van anderen. 
Editoriaal van Health Forum maart 2013

View PDF online / Download PDF
Solidariteit / Staatshervorming

Betere financiering van de mammografische eenheden

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor een uitbreiding van de financiering van de mammografische eenheden zodat deze ook de opsporing buiten het georganiseerd bevolkingsonderzoek kunnen opvolgen. In de huidige setting worden de hoog risicogroepen en de andere opsporingsmammografieën (diegene die niet deel uitmaken van de georganiseerde screening) immers onthouden van tweede lezing en van kwaliteitsopvolging.
Lees verder op pagina 27 van Health Forum nr 2 - Juni 2010

View PDF online / Download PDF

Systematische koppeling anesthesieverstrekking aan chirurgische verstrekking moet worden in vraag gesteld

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor de ontkoppeling van de waarde van de anesthesieverstrekking aan de waarde van de chirurgische ingreep. De Onafhankelijke Ziekenfondsen wensen dat elke verstrekking, op zich, naar waarde wordt geschat, rekening houdend met verschillende parameters waarvan kwaliteit en patiëntenveiligheid de belangrijkste zijn, in zowel intra- als extramurale praktijken.
Lees verder op pagina 25 van Health Forum nr 2 - Juni 2010

View PDF online / Download PDF

Innoverende herziening van de nomenclatuur

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn van mening dat eHealth belangrijke opportuniteiten inhoudt voor de gezondheidszorg, vandaar de investeringen in initiatieven als Zorg TV en hun voorzitterschap van de werkgroep Disease management van de Association Internationale de la Mutualité (AIM).
Lees verder op pagina 11 van Health Forum nr 2 - Juni 2010

View PDF online / Download PDF