Syndicate

Syndicate content

Onze missies & waarden

Printervriendelijke versie

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert 5 apolitieke en dynamische ziekenfondsen die samen meer dan 2 miljoen leden tellen.

Onze algemene missies

 • De gezondheid en het welzijn van de burgers verzekeren via de terugbetaling van geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid, in het kader van de verplichte verzekering 
 • Als proactieve en innoverende gezondheidsactor anticiperen op de noden van de burgers door een aanbod van vernieuwende producten en diensten, in het kader van de aanvullende verzekering. 
 • De burgers, de zorgverleners en de autoriteiten informeren over gezondheidskwesties in het algemeen, de preventie van ziektes, en het fysieke en psychische welzijn van de bevolking bevorderen.


De 3 specifieke missies van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen  

 • Wettelijke gesprekspartner van de autoriteiten en de actoren van de verplichte ziekteverzekering. Als co-beheerder van het gezondheidssysteem, nemen we deel aan de uitwerking van het gezondheidsbeleid, onderhandelen we over de tarifaire akkoorden met de zorgverleners en waken we over de duurzaamheid van het systeem. 
 • Expertisecentrum voor specifieke materies zoals de Belgische en Europese reglementering, medische en juridische zaken, de strategische studies, de internationale relaties. 
 • Dienstencentrum voor de 5 Onafhankelijke Ziekenfondsen rond activiteiten waarvan de centralisering de bron is van verhoogde efficiëntie en productiviteitswinst.  


Onze waarden, onze kracht

6 waarden leiden onze acties:

 • de universele toegang tot geneeskundige verzorging en verantwoordelijke nationale solidariteit
 • onafhankelijkheid
 • transparantie, ethiek en responsabilisering van alle actoren
 • klantgerichtheid
 • economische benadering zonder winstoogmerk
 • de ontplooiing van onze werknemers