Syndicate

Syndicate content

Onze engagementen

Printervriendelijke versie

De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen hun verantwoordelijkheid in de maatschappij opnemen. Het is daarom dat zij geldmiddelen, tijd en personeel besteden aan projecten die hen na aan het hart liggen. Hieronder treft u een overzicht aan van onze verbintenissen in de maatschappij.

Gezondheid en preventie promoten

Wij wensen gezondheid en preventie op alle niveaus te promoten. Door toedoen van onze dienst Gezondheidspromotie, maar ook door deel te nemen aan bepaalde Events, door te kiezen voor partners met dezelfde waarden en door de publicatie van brochures en het magazine Health Forum 

De chronisch zieken verdedigen

Wij pleiten voor een globale aanpak van de chronische ziekten: preventie, vroegtijdige opsporing, opvolging van de behandeling, multidisciplinaire begeleiding enz. De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen alles in het werk om overheden, verstrekkers en het grote publiek te sensibiliseren over ziektes. Wij trekken ook mee ten strijde tegen diabetes en steunen onder andere het coachingsprogramma www.dieponline.be, dat bedoeld is voor diabetespatiënten.  

De integratie van personen met een handicap ondersteunen

Wij hebben beslist om een partnership te ondertekenen met Special Olympics,  omdat wij het eens zijn met de waarden die deze vereniging koestert, namelijk de integratie van personen met een geestelijke handicap via de sport. In 2010 droeg een deel van het personeel van de Onafhankelijke Ziekenfondsen als vrijwilliger zijn steentje bij tot een goed verloop van de Nationale Spelen, die plaatsvonden van 12 tot 15 mei 2010.

De oprichting van ziekenfondsen in Bénin en Togo stimuleren

Wij steunen de oprichting van gezondheidsfondsen in de Atakora, een van de armste streken van Bénin. Het is de bedoeling om, samen met de Belgische NGO “Louvain Coopération au Développement” die het project ter plaatse coördineert sinds 2005, een ziekenfondsstructuur in de echte zin van het woord op te richten in de Atakora. 
De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben ook meegewerkt aan de publicatie van het fotoboek ‘Rébécca, op weg naar autonomie’ van Johann Stockmann.

Het debat stimuleren

Wij willen de verschillende standpunten over de ziekteverzekering met elkaar confronteren en willen de aanzet geven tot een debat hierover, dankzij partnerships met zorgverleners (Domus Medica, SSMG, enz.), via ons magazine Health Forum en door de organisatie van colloquia over bepaalde thema’s (Dento Health Forum).