Syndicate

Syndicate content

Een klacht indienen?

Printervriendelijke versie

Doe een beroep op onze ombudsman!

Ben je een zorgverlener, een zorginstelling, een verzekerde of een gewone burger? En ben je niet tevreden met een handeling, een verstrekking of een dienst gepresteerd door de Landsbond of door een van zijn ziekenfondsen? Doe dan een beroep op onze ombudsman.

De ombudsman buigt zich over alle schriftelijke klachten.

Opgelet: volgende klachten worden niet behandeld.

  • Klachten die geen betrekking hebben op de diensten van de Landsbond of de ziekenfondsen.
  • Anonieme klachten.

 

Belangrijk!

Voor je een klacht indient, richt je je in eerste instantie tot de dienst of de beheerder die belast is met je dossier. In de meeste gevallen kan hier al een oplossing gevonden worden voor je probleem, zonder dat je de klachtenprocedure moet activeren.

Ben je nog altijd niet tevreden van de verleende dienst, voer dan een schriftelijke klacht in bij de Ombudsman

    Om alles te weten te komen over de diensten van de ombudsman, raadpleeg onze brochure "Een klacht indienen? Doe een beroep op onze ombudsman!" 


Hoe een klacht indienen?

  • Door het elektronische klachtenformulier in te vullen op deze link

 

Hoe zal de ombudsman je klacht verwerken?

  • Wanneer de ombudsman je klacht ontvangt, analyseert hij de ontvankelijkheid ervan. Dat gebeurt op basis van criteria vastgelegd door de Controledienst van de ziekenfondsen.
  • Binnen de 7 werkdagen krijg je een ontvangstbewijs, samen met een korte uitleg van het verloop van de procedure. Het kan ook zijn dat je hier al een definitief antwoord van de ombudsman ontvangt en de klacht is afgehandeld.
  • Als er nog geen definitief antwoord kan worden gevormd, stuurt de ombudsman je klacht naar de bevoegde dienst om een oplossing te vinden voor het probleem. Als het dossier onvolledig is of als er belangrijke elementen ontbreken om een standpunt te kunnen innemen, zal de ombudsman je om bijkomende informatie vragen.
  • De ombudsman zal zich inspannen om binnen de maand nadat je de klacht hebt ingediend, een definitief antwoord te sturen. Als dat niet mogelijk is, zal hij je op de hoogte brengen van de nieuwe termijn waarbinnen je een definitief antwoord mag verwachten.

 

Vragen? Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het invullen van een klachtenformulier, contacteer ons op 02/778.92.11