Syndicate

Syndicate content

L'actualité des Prestataires

Welke geneesmiddelen zitten in de pijplijn? Speciale eenheid gaat het na!

20-04-2017

Welke nieuwe, veelbelovende geneesmiddelen zitten in de pijplijn? En zijn die hun geld wel waard? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt een speciale eenheid voor die het allemaal nagaat. Dat kan deelnemende landen helpen om de prijs van medicijnen zo laag mogelijk te houden.

Richtlijn voor huisartsen om minder antidepressiva voor te schrijven

13-02-2017

Belgen slikken nog altijd te veel antidepressiva. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block verstuurt daarom een nieuwe richtlijn rond de aanpak van depressie naar de huisartsen. Die moet zorgen voor een correct voorschrijfgedrag en gebruik van antidepressiva.

Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift: verplicht in 2018, overgangsjaar in 2017

23-01-2017

Vanaf 2018 zullen artsen enkel nog elektronisch geneesmiddelen voorschrijven, behalve in dringende gevallen. In 2017 blijft het papieren voorschrift wel nog geldig, maar toch verandert er al het een en het ander. Een woordje uitleg!

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: Vlaams in plaats van federaal

14-12-2016

65-plussers die hulp nodig hebben om zich te verplaatsen, te koken of hun woning te onderhouden, komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). Vanaf 1 januari 2017 behandelt de zorgkas van hun ziekenfonds deze dossiers en niet langer de FOD Sociale Zekerheid.  

Kinesitherapie bij fibromyalgie: de puntjes op de i

08-12-2016

Onlangs stond in de pers dat de overheid nog slechts 18 in plaats van 60 sessies kinesitherapie voor mensen met fibromyalgie wil terugbetalen. Met die maatregel zou Minister van Volksgezondheid Maggie De Block 4, 2 miljoen euro willen besparen. Die bewering klopt echter niet. Maar wat houdt de maatregel dan wel in?

Zorg in de laatste levensfase: geef je mening!

29-11-2016

Zorg in de laatste levensfase sluit jammer genoeg niet altijd aan bij de wensen en behoeften van de patiënt. Wil je bijdragen tot een betere palliatieve zorg op maat? Vul dan de vragenlijst van Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve in!

Minder kosten voor de levende donor bij orgaandonatie

21-11-2016

Wie beslist om een orgaan te doneren, moet momenteel een deel van de kosten zelf dragen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil die kostprijs doen dalen. Het Verzekeringscomité bespreekt daarom een nieuwe maatregel.

Pact voor toegankelijke en veilige medische hulpmiddelen

07-10-2016

De overheid en de industrie van de medische technologie (beMedTech) hebben onlangs een pact gesloten dat moet zorgen voor toegankelijkere en veiligere medische hulpmiddelen. Het gaat zowel om implantaten, scanners, in-vitrotesten als rolstoelen of scalpels.

Ook kinderen met diabetes type 1 krijgen nieuwe pleister terugbetaald

12-08-2016

Sinds 1 augustus 2016 krijgen ook kinderen met diabetes type 1 de nieuwe sensorpleisters terugbetaald. Daarmee kunnen ze hun glucosegehalte meten zonder in hun vinger te prikken. Eerder keurde het RIZIV al de terugbetaling van deze pleisters voor volwassenen goed.

“Alle ziekenhuizen kunnen niet alle behandelingen blijven aanbieden”

13-07-2016

De Vlaamse ziekenhuizen willen graag alle behandelingen aanbieden, maar dat is niet langer houdbaar. Er moet een verdeling komen van toegankelijke basisziekenhuizen en ziekenhuizen voor (super)gespecialiseerde zorg. Dat staat in het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen van Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen.