04/04/2017

Kan een einddatum op het nieuwe getuigschrift de duur van de arbeidsongeschiktheid doen dalen? Dat wilden de Onafhankelijke Ziekenfondsen onder meer nagaan in hun nieuwste studie. En wat blijkt? Sinds de introductie van dat nieuwe getuigschrift in januari 2016 is de gemiddelde duur van een arbeidsongeschiktheid afgenomen met 9 dagen. Goed nieuws voor de sociale zekerheid in deze tijden van besparingen én voor de patiënt die beter wordt opgevolgd door zijn behandelende arts.

Brussel, 4 april 2017. Sinds 1 januari 2016 gebruiken artsen een nieuw getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid. Grootste wijziging? In plaats van een periode van onbepaalde duur voor te schrijven, moeten ze de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid inschatten en dus een einddatum op het getuigschrift zetten. Die maatregel moest onder meer de duur van een arbeidsongeschiktheid doen dalen, en wat blijkt? Sinds de introductie van dat nieuwe getuigschrift is de gemiddelde duur van een arbeidsongeschiktheid inderdaad gedaald met 9 dagen. Wat is nu de financiële impact van die afname? En welke andere gevolgen heeft het nieuwe getuigschrift met die einddatum? De Onafhankelijke Ziekenfondsen zochten het uit in hun nieuwe studie.*

Van 7.000 tot 17.000 getuigschriften

Die kortere duur van de arbeidsongeschiktheid is niet het enige gevolg van het nieuwe getuigschrift. Het aantal getuigschriften is sinds 1 januari 2016 namelijk enorm gestegen: van 7.000 per maand in 2014 en 2015 tot 17.000 per maand in 2016. Hoe komt dat nu? Vaak blijkt de uiteindelijke duur van de arbeidsongeschiktheid onderschat, waardoor een nieuw bezoek aan de behandelende arts nodig is voor een verlenging. De gemiddelde voorgeschreven duur bij de opening van een dossier door een huisarts is 33 dagen, bij de specialisten ligt dat rond de 40 dagen.

Uiteindelijke besparing of niet?

Het grotere aantal getuigschriften zorgt voor extra kosten, maar de kortere duur van de arbeidsongeschiktheid betekent minder uitgaven. Betekent het nieuwe getuigschrift dan een uiteindelijke besparing voor de sociale zekerheid? De Onafhankelijke Ziekenfondsen verwachten wel degelijk dat deze maatregel financieel voordelig is voor de ziekteverzekering. Er is een maximale gemiddelde stijging van 2,5 consultaties per dossier (met een terugbetaling tussen 15 en 21 euro per consultatie bij de huisarts), maar de gemiddelde uitkering voor een dag arbeidsongeschiktheid is 40 euro. Vanaf een vermindering van 2 dagen in de gemiddelde duur van de arbeidsongeschiktheid is er dus al winst. En aangezien de vermindering in de gemiddelde duur 9 dagen is, kunnen we dus uitgaan van een besparing voor de sociale zekerheid sinds de invoering van het nieuwe getuigschrift.

Betere opvolging en vlottere terugkeer naar het werk

De Onafhankelijke Ziekenfondsen juichen deze maatregel toe. De behandelende arts kan de patiënt beter opvolgen en dat heeft een positieve invloed op de duur van de arbeidsongeschiktheid en de terugkeer naar de job. Werk is een belangrijke voorwaarde voor sociale re-integratie: het bevordert het zelfvertrouwen van de patiënt en doorbreekt het sociale isolement. Verschillende studies toonden al aan dat hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt hoe moeilijker het is om de draad van het professionele leven weer op te pikken. Natuurlijk moet de impact van deze maatregel op langere termijn nog verder geanalyseerd worden en dat zullen de Onafhankelijke Ziekenfondsen dan ook doen. Ter herinnering, momenteel zitten 370.000 Belgen arbeidsongeschikt thuis.

*Analyse van de gegevens van alle leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in arbeidsongeschiktheid tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2016. De observatieperiode sinds de introductie van het nieuwe getuigschrift bedraagt dus 8 maanden.

Meer info!

Wouter Gelade, dienst Vertegenwoordiging en Studies van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 0494 73 59 41, wouter.gelade@mloz.be

Perscontact : Steven Vervaet 

E-mail: steven.vervaet@mloz.be - Tel.: 02/778.94.38 of 0477/50.70.57