Syndicate

Syndicate content

Geneesmiddelen: pleidooi voor objectieve en toegankelijke info

Printervriendelijke versie
17-01-2017

'Een geneesmiddel is geen snoepje’, zo klinkt de slogan van een campagne van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Een boodschap waar de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich helemaal achter scharen. Enkele aanbevelingen voor kwaliteitsvolle informatie over geneesmiddelen voor de patiënt!

Belang van kwaliteitsvolle informatie

Als je een geneesmiddel niet op de juiste manier neemt, kan het niet werkzaam zijn of zelfs gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn (zonder voorschrift). Daarnaast zoeken veel mensen gezondheidsinfo online op, maar die is niet altijd even betrouwbaar. En dan is er nog de reclame voor (vrij verkrijgbare) geneesmiddelen. Die kan een invloed hebben op ons gedrag, maar we mogen die info zeker niet als onafhankelijk en volledig beschouwen. Kortom, het is essentieel dat mensen kwaliteitsvolle informatie over geneesmiddelen krijgen. Neutraal, volledig, correct en begrijpelijk geformuleerd. Zo zullen ze betere keuzes kunnen maken over hun gezondheid.

Rol van de apotheker

De apotheker speelt een essentiële rol bij een correct, veilig en efficiënt geneesmiddelengebruik. Hij kan de patiënt advies op maat geven, de nodige informatie leveren rond het medicijn in kwestie en indien nodig doorverwijzen naar een arts. De apotheker stelt vragen aan de patiënt en raadt dan aan wat in zijn situatie het meest aangewezen is. Dat kan ook een behandeling zonder geneesmiddelen zijn. Bovendien gaat hij ook na of er eventuele interacties met andere geneesmiddelen en voeding  of contra-indicaties bestaan.

Wat met geneesmiddelenreclame?

Reclame voor geneesmiddelen is aan een specifieke reglementering onderworpen, maar biedt toch niet echt een meerwaarde voor de patiënt. Je krijgt geen informatie over de globale aanpak van de ziekte en ook niet over de mogelijke alternatieven (bv. behandelingen zonder medicatie). Ook over ongewenste bijwerkingen kom je niks te weten. Die info staat dan ook vaak haaks op sensibiliseringscampagnes die mensen moeten waarschuwen voor een verkeerd geneesmiddelengebruik. De patiënt verdient kwaliteitsvolle informatie zonder bijbedoelingen.

Aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

  • We moeten de patiënt aanmoedigen tot een rationeel geneesmiddelengebruik. Dat geldt ook voor vrij verkrijgbare medicijnen (zonder voorschrift).
  • Apothekers spelen een cruciale rol:  ze moeten de patiënt kwaliteitsvol advies geven en hen indien nodig naar een arts doorverwijzen. Ze moeten de patiënt sturen in de richting van de keuze die voor hem het best past, ook als hij vooraf een bepaald geneesmiddel vraagt. Om dit advies te versterken, kunnen we ook nadenken over innoverende bijkomende oplossingen als in Nederland. Daar helpt het initiatief ‘Kijksluiter’ de apotheker om de patiënt gepersonaliseerde online info te geven.
  • Voor bepaalde patiënten die veel geneesmiddelen nemen (bv. ouderen), kan het nuttig zijn dat de apotheker ook de geneesmiddelen zonder voorschrift registreert in zijn farmaceutisch dossier (dat gedeeld kan worden met andere apothekers en zorgverleners). Deze registratie kan eventuele problemen opsporen en een veilig gebruik bevorderen. De patiënt moet hier natuurlijk zijn toestemming voor geven.
  • Ook de ziekenfondsen kunnen bijdragen tot het leveren van onpartijdige, nuttige en objectieve informatie aan de patiënten over gezondheid in het algemeen (preventie, aandoeningen, mogelijke oplossingen, enz.). Ze kunnen een dialoog creëren tussen de patiënten en hun zorgverleners. Een zeer actieve rol spelen als informatieverstrekker en coach is dus zeker mogelijk.
  • We moeten initiatieven ondersteunen die de patiënt helpen om toegang te krijgen tot betrouwbare gezondheidsinformatie en zijn capaciteit verbeteren om deze informatie te begrijpen en te gebruiken (health literacy). Zo zetten we patiënten ertoe aan om hun gezondheid in eigen handen te nemen. 

MLOZ newsletter

Wilt u op de hoogte blijven van onze actualiteit en ander nieuws over de gezondheidszorg?Aboneer u op onze newsletter!