Syndicate

Syndicate content

De belangen van de patiënt en de ziekenfondsen vrijwaren (mediquality.net – 10.01.2010)

Printervriendelijke versie

De belangen van de patiënt en de ziekenfondsen vrijwaren (mediquality.net – 10.01.2010)

BRUSSEL - Deze week start het Parlement met de bespreking van de gezondheidswet omtrent de aanvullende ziekteverzekering, die een gelijkstelling voorziet van de verplichtingen voor de verzekeringsinstellingen en die van de privé-verzekeraars. Volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen kan deze wet een stap terug betekenen voor de patiënt en aantasting van de vrije concurrentie voor de ziekenfondsen in het algemeen.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen kunnen zich in grote lijnen terugvinden in de belangrijkste principes van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de aanvullende ziekteverzekering. Immers : het gaat hier om een logisch antwoord van de overheid op de in gebrekestelling door de Europese Commissie ten aanzien van België op 12 december 2009. De Onafhankelijke Ziekenfondsen derhalve duidelijk de grote lijnen van het project dat nu ter discussie ligt in het Parlement.

Maar zoals alle andere ziekenfondsen, betreuren de Onafhankelijke Ziekenfondsen de stap terug op het niveau van de dekking van chronisch zieken en reeds bestaande aandoeningen. Het nieuwe wetsontwerp voorziet namelijk een verplichting, voor de ziekenfondsen, om een minimumdekking van de hospitalisatieverzekering te voorzien voor alle personen jonger dan 65 en leidend aan een chronische ziekte of een reeds bestaande aandoening. Deze wijziging kan een mindere bescherming van deze personen als gevolg hebben. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor een fiscale stimulus, door het opheffen van de belasting van 9,25% voor die actoren (ziekenfondsgebonden of privé) die zich verbinden tot het aanbieden van een minimale dekking voor voorafbestaande aandoeningen.

Vrije concurrentie in het gedrang
Indien het logisch lijkt dat de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen aan dezelfde regels worden onderworpen als de privé-verzekeraars, dan betreuren de Onafhankelijke Ziekenfondsen echter dat dit nieuwe wetsontwerp bijkomende verplichtingen oplegt aan mutualistische verenigingen waardoor de vrije concurrentie tussen de verschillende actoren op het vlak van de hospitalisatieverzekeringen in het gedrang komt.

De verzekeringsinstellingen zullen, onderworpen aan dezelfde regels van de privé-verzekeraars (op het vlak van solvabiliteit, minimale reservefondsen en garantiefondsen), geen toegang krijgen tot de markt van de ondernemingen en bijgevolg ook niet tot de groepsverzekeringen. De verzekeringsdiensten zullen moeten worden ondergebracht in nieuwe mutualistische structuren. Deze nieuwe structuren kunnen hun producten dus alleen aanbieden aan hun leden.

Concreet betekent dit dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die bijna 20% van de markt vertegenwoordigen, hun hospitalisatieverzekering – Hospitalia - niet zullen kunnen aanbieden aan 80% van de bevolking, voor zover deze personen zich niet aansluiten bij de verplichte verzekering via de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Een wet voor verbetering vatbaar
Geheel in lijn met het huidige ontwerp, wensen de Onafhankelijke Ziekenfondsen twee amendementen:

het opheffen van de belasting van 9,25% voor die actoren (ziekenfonds of privé) die zich verbinden tot het aanbieden van een minimale dekking voor voorafbestaande aandoeningen;

een versoepeling van de wetgeving op het vlak van de toegankelijkheid van de markt voor verzekeringsinstellingen en dit om alle actoren op gelijke voet te zetten.

Pascal Mertens, 10/01/2010 - 21u08.
Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Bron : http://www.mediquality.net/

MLOZ newsletter

Wilt u op de hoogte blijven van onze actualiteit en ander nieuws over de gezondheidszorg?Aboneer u op onze newsletter!