Syndicate

Syndicate content

Zorgverblijven

Printervriendelijke versie

Contact
Olivier Stoop
olivier.stoop@mloz.be  
T 02 778 93 19

Chronisch zieken, thuiszorgpatiënten en patiënten die net het ziekenhuis verlaten hebben, kunnen om verschillende redenen nood hebben aan een verblijf in een hersteloord of zorgverblijf. Om de toegankelijkheid te vergroten, kunnen leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, mits te voldoen aan criteria, rekenen op een financiële tussenkomst.

Een zorgverblijf is per definitie een tijdelijk verblijf, afhankelijk van de patiënt, in een hiervoor erkende en aangepaste instelling.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen werken hiervoor samen met herstellingsoorden die opgevolgd worden door de regionale overheden. Ze bieden ingerichte kamers en gekwalificeerd personeel.

Een zorgverblijf verschilt van een ziekenhuis en een rustoord, De nadruk ligt in eerste instantie op revalideren en niet zo zeer op behandelen. Het betreft een kort verblijf, met een vooraf bepaalde duur.

Tevens bieden de meeste herstellingsoorden hun residentie de mogelijkheid om iemand mee te brengen tijdens het zorgverblijf (bv. partner of mantelzorger).

Types van zorgverblijven

We onderscheiden 3 types instellingen:

  • Categorie A: opvang van patiënten die lichte of zware zorg nodig hebben (lijst)
  • Categorie B: opvang van patiënten die lichte zorg nodig hebben (lijst)
  • Categorie C: zorgen voor een ziektegerelateerde en individuele begeleiding. Hiervoor vindt er een voorafgaand kennismakingsgesprek met de kandidaat-herstellende plaats (lijst)


Iets voor u?

Wenst u te weten of u kunt genieten van een zorgverblijf? Neem contact op met de sociale dienst van uw ziekenfonds. Zij zullen nagaan of u voldoet aan specifieke criteria en u de nodige formulieren bezorgen.