Syndicate

Syndicate content

Gezondheidspromotie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Printervriendelijke versie

Contact
Annemie Coëme 
Health Promotion Expert
T 02 778 93 05

Gezondheidspromotie maakt deel uit van de objectieven van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De dienst Gezondheidspromotie wil mensen in staat stellen om meer controle te krijgen over de determinanten van hun gezondheid en zo hun gezondheid te verbeteren. De nadruk ligt op het aanleren van gezonde leefgewoonten, het vroegtijdig opsporen en behandelen van chronische ziekten en het optimaliseren van de levenskwaliteit tijdens de ziekte of na de behandeling. 

Context

De dienst Gezondheidspromotie ontwikkelt publicaties en specifieke projecten rekening houdend met:

  • de objectieven van de Landsbond en haar 6 ziekenfondsen, met als prioritaire doelgroepen jonge gezinnen, actieve bevolking en chronische zieken;
  • de gezondheidsdoelstellingen van zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap, de Europese instellingen en de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie).


Acties

  • verspreiding van educatieve brochures over uiteenlopende gezondheidsthema's;
  • ontwikkeling van specifieke projecten, al dan niet in samenwerking met externe partners;
  • vertegenwoordiging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in lokale, regionale, nationale en Europese instanties.


Meer info

Wenst u meer te weten over gezondheidspromotie in Vlaanderen of bent u op zoek naar het adres opzoeken van het Logo (locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie) in uw buurt, bezoek dan de website van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw.